En salami (der helt i bloggens ånd er vegansk).

En salami (der helt i bloggens ånd er vegansk).

Københavns Universitet vil indføre et karakterkrav på 6 på de fleste af sine uddannelser for kvote 1s vedkommende.

I 2014 lavede Mikkel Meyer Andersen og jeg en karakterundersøgelser af progressionen studerendes karakterer i fag med væsentligt indhold af matematik på de datalogiske uddannelser på AAU, set i sammenhæng med de studerendes eksamensresultater fra ungdomsuddannelserne. Dette har jeg tidligere skrevet om her. Der er en signifikant sammenhæng her, der kunne tale for adgangsbegrænsning – der er ingen glæde ved at begynde at studere, hvis man med stor sandsynlighed ikke vil kunne gennemføre.

Jeg bemærker at datalogi ikke er blandt de fag på KU, der vil blive berørt at karakterkravet.

Men adgangsbegrænsning kan også begrundes i hensynet til hvad de videregående uddannelser kan magte. Hvis vi havde resurserne til det i den danske universitetsverden, ville jeg faktisk ikke have noget problem med at optage alle, der er interesseret i at studere. Der er nemlig en del studerende med lave gymnasiekarakterer, der rent faktisk er late bloomersog kan gennemføre, og der er også efterhånden kommet et usundt fokus hos potentielle ansøgere på selve karakterkravet på bestemte populære uddannelser.

Det der bekymrer mig, er at vi ikke har resurserne til en indsats, der kan få flere med. Der er sammenhæng mellem undervisningens kvalitet og resursetildelingen. Når vi kun har resurser til at undervise X studerende, bør vi også kun optage X studerende. Og samtidig: Når vi har færre undervisningsresurser, er vi uvægerligt nødt til at koncentrere indsatsen om de studerende, vi er mest sikre på. Og resurserne bliver stadig færre. I denne uge kan vi se, hvordan nedskæringerne i universitetsverdenen langsomt bevæger sig vestover. Indtil videre er de nået til Roskilde, der nu fyrer 80 medarbejdere.

Jeg kan ikke lade være med at bemærke at Lykke Friis i sin begrundelse for adgangsbegrænsningen på Københavns Universitet alene taler om det faglige niveau og ikke laver en kobling til resursespørgsmålet. Om årsagen hertil er hendes forbindelse til partiet bag den siddende regering, ved jeg ikke. Men det er meget tydeligt at en konsekvenserne af den pseudo-selvstændighed, som danske universiteter har, er at regeringen ikke selv vil lave denne kobling. På den ene side taler ministre ufortrødent om ambitioner om styrket fagligt niveau og på den anden side kan den politiske ordfører på området fra Venstre frit anklage Københavns Universitet for at fyre 500 medarbejdere, selv om der “kun” bliver skåret 2 procent i midlerne.