nerd-309457_960_720

Jeg har tidligere skrevet om at strutte. Når mænd strutter, hævder de deres egen kompetence.  Men den selvsikkerhed (nogle ville kalde den indbildskhed) som strutteriet skal give udtryk for,  er til skade for den faglige anerkendelse for dem, der ikke strutter – og det er ofte kvinder.

En ny undersøgelse foretaget af den amerikanske psykolog Dan Grunspan viser nemlig noget interessant: Mandlige universitetsstuderende bedømmer deres kvindelige medstuderende til at være fagligt dårligere end de bedømmer deres mandlige medstuderende til at være. I undersøgelsen, der omfattede 1700 studerende der fulgte et biologikursus ved University of Washington, blev de studerende flere gange i løbet af kurset bedt om at angive hvilke studerende de anså for at være fagligt dygtigst på holdet. Desuden blev underviserne for holdet bedt om at angive hvilke studerende på holdet, der markerede sig mest og bedst. Både mandlige studerende og undervisere nævnte flere mænd end kvinder. De kvinder, der trods alt blev nævnt, havde signifikant højere karaktergennemsnit end mændene.

Det er med andre ord ikke klart at der er tale om en fordom, der skulle fortone sig, når man kommer på den anden side af katederet. Jeg havde engang en kvindelig kollega, der gjorde mig opmærksom på at en del bedømmere i hendes erfaring ofte kom til at give kvindelige eksaminander en dårligere bedømmelse end mandlige eksaminander fordi de syntes at kvinderne “virkede mere usikre”.

Hvis den amerikanske undersøgelse er udtryk for et generelt fænomen, giver dette endnu en grund til at fokusere på problemet med strutteri: Strutteriet har konsekvenser for den enkelte studerendes anseelse, og i sidste ende kan det føre til at dem, der ikke strutter, dropper ud. Og det er også værd at bemærke at disse holdninger til faglig anseelse ikke er nogen, der skabes i de tidlige år som universitetsstuderende – det er holdninger, som den enkelte studerende tager med sig ind på universitetet.