Der findes faktisk et tysk rockband, der hedder Projektgruppe. Forhåbentlig bidrager alle musikere lige meget til koncerterne.

Der findes faktisk et tysk rockband, der hedder Projektgruppe. Forhåbentlig bidrager alle musikere lige meget til koncerterne.

I min tid som vejleder på uddannelserne på AAU har jeg oplevet grupper af studerende, hvor projektprocessen gik rigtig godt – alle medlemmer i gruppen fik samme høje karakter, og det var tydeligt at der var sket en stor progression. Der har også været andre tilfælde hvor projektgrupper slet ikke har kunnet fungere; til eksamen sad man som vejleder eller censor tilbage med en trist fornemmelse af at ingen af de studerende i gruppen var blevet klogere. Og der har været tilfælde, hvor man som vejleder sad tilbage med en fornemmelse af at en gruppe kunne have fået et bedre udbytte af projektarbejdet end tilfældet var. Som vejleder har jeg sjældent haft en  god fornemmelse af hvordan samarbejdet ville udvikle sig, når projektarbejdet begyndte. Nogle gange har jeg heldigvis kunnet påvirke gruppernes arbejdsnormer, men jeg har ikke nogen god systematisk fornemmelse af hvad der skal gøres.

Ude i offentlige og private virksomheder kommer man også meget tit til at skulle arbejde sammen med andre, og det man laver er ligeledes en form for projektarbejde. Og i de situationer koster dårligt gruppearbejde også. Hvad er det, der gør nogle grupper vellykkede og andre ikke?

En spændende artikel i New York Times handler om hvordan Google har lavet systematiske dataanalyser af kvaliteten af samarbejdet i de mange interne projektgrupper, som den store virksomhed har. Det viste sig velfungerende grupper havde mange forskellige interne processer: Nogle havde en tydelig leder, andre havde ikke. Nogle grupper holdt sig strengt til dagsordenen til gruppemøder, andre gjorde slet ikke. Men ét havde grupperne fælles: Når gruppen var samlet og talte med hinanden, talte alle medlemmer i gruppen omtrent lige meget, og de opførte sig empatisk, dvs. at de kunne “læse” og få indsigt i hinandens følelser og tanker. Egentlig er det ikke overraskende, at det er sådan.

Jeg ved af gode grunde ikke hvad adfærden er hos de projektgrupper, jeg vejleder,  men det er min erfaring at de bedste projekteksaminer (hvad angår kvaliteten af diskussionerne og af karaktererne bagefter) er dem, hvor alle medlemmer er lige aktive og hver især lytter til det, de andre siger. Det er typisk også de grupper, hvor der har været et tilsvarende aktivitetsniveau under møderne med mig i løbet af semesteret.

Den store udfordring er så at kunne skabe en norm i gruppen,  hvor man sikrer dette. Det er en udfordring både for gruppens medlemmer og for vejlederen.