Psykisk-sårbar-16_9

I dag mødtes jeg med mine kolleger fra Dansk Magisterforenings lokalklub på AAU, og talen faldt på et aspekt af vores arbejdsforhold som universitetslærere som man ikke tit taler om: Vi får en del studerende med alvorlige psykiske problemer. En af mine kolleger kunne fortælle om en studerende, der efter at være dumpet fem gange i samme fag var begyndt at stalke hende.

Jeg skrev sidst om de psykisk sårbare studerende i 2014, og problemet er bestemt ikke blevet mindre siden da. Tværtimod. Dengang spekulerede jeg på om studiefremdriftsreformen ville forværre problemet, og det er min egen anekdotiske fornemmelse, at det er blevet tilfældet. Der er mere på spil nu, end der nogen sinde har været før, for mange studerende.

De allerfleste studerende som er psykiske sårbare er bestemt ikke farlige mennesker som stalkeren ovenfor: mange af dem har simpelthen problemer, der er så overvældende at de reelt forhindrer dem i at få udbytte af studiet. Jeg vejleder selv en projektgruppe, hvor én af de studerende har en depression og meget sjældent møder op – jeg har kun set vedkommende en enkelt gang. To af mine kolleger kunne fortælle at de vejleder studerende, der har truet med at begå selvmord. Jeg har i de seneste par år talt med studerende, som har haft problemer med ensomhed, med lavt selvværd, med stor nervøsitet eller diagnoser som ADHD eller Aspergers syndrom. Nogle er holdt op, andre er heldigvis kommet godt videre og har fået succesoplevelser. Der er mange følsomme sjæle derude.

Derfor siger jeg det nu igen:  Vi har brug for et bedre beredskab på de videregående uddannelser.

Men jeg aner også to andre forhold: Det ene er at det påvirker vores arbejdsforhold som universitetslærere – især de studerende, der truer os, er en voldsom belastning. Der skal kun én stalker til for at gøre livet surt for et menneske.

Det andet er at der ser ud til at være flere psykisk sårbare studerende end nogensinde før. Helt tilbage i 2001 taler en avisartikel om et boom i antallet af studerende med psykiske problemer. I en anden avisartikel fra 2007 fremgår det at problemet er blevet værre. Og i 2013 fremgår det hos TV2 Østjylland, at antallet af psykisk syge studerende er blevet tredoblet siden 2009.

Min fornemmelse er at der er flere faktorer på spil. På den ene side påvirker studiemiljøet de studerendes psykiske velbefindende. På den anden side kommer der flere studerende, der i forvejen er psykisk sårbare og det er især dem, der er udsatte. Socialrådgivere ikke bør være så insisterende når det gælder om at få unge mennesker bragt hurtigt videre i systemet. At socialrådgiverne er så insisterende, skyldes i høj grad et politisk pres, og derfor er det netop på dette niveau, der skal sættes ind hvad dét angår.