Foto: Elona Sjøgren.

Foto: Elona Sjøgren.

Min chef Ulla Tørnæs udtrykker i Politiken at det er “tankevækkende” hvor mange penge, der bliver brugt på SU. Mere konkret vil hun ikke være. Men dette skal ses i sammenhæng med det sidste års tid, hvor tænketanken DEA har slået til lyd for at man bør flytte midler fra SU til finansiering af uddannelserne. Denne udmelding har Dansk Folkeparti og Liberal Alliance været positive over for.

Strategisk set er Ulla Tørnæs’ udtalelser kun en afledningsmanøvre, der skal skabe en illusion af at nedskæringer i SU vil blive modregnet i flere penge til uddannelserne. For der kommer næppe flere penge til uddannelserne i så fald. Det er vigtigt at huske, at der her er tale om den samme regering, der har besluttet at spare 2 procent på alle uddannelser i de næste 4 år. Der er til gengæld planer om yderligere nedsættelse af skatten.

Interessant nok viser en undersøgelse også fra DEA fra 2013 at nedskæringer i uddannelsesstøtten vil medføre at studerende fra “uddannelsesfremmede hjem” får sværere ved at gennemføre en uddannelse.

Hele fortællingen om at man er nødt til at spare på X for at kunne få råd til er en del af en velkendt fortælling om “forbundne kar” i statsbudgettet, og det er en fortælling der efterhånden er udkommet i et utal af varianter. Disse historier om de forbundne kar er først og fremmest velegnet til at spille grupper i befolkningen ud mod hinanden, og det er da også sådan, de typisk er blevet brugt.

Ulla Tørnæs udtalte ved sin tiltræden

Uanset hvordan man vender og drejer det, er vi nødt til at effektivisere den offentlige sektor, for ellers er der ikke plads til at skabe udvikling i den private sektor – og det er nu engang den, vi skal leve af.

Tankegangen er klar: Der er ikke engang om forbundne kar, men om en slags dræn. Værdierne skabes af den private sektor, mens den offentlige sektor forbruger dem.

Men i tilfældet uddannelse er det uddannelsessystemet, der skaber de kompetencer som den private sektor i meget stort omfang nyder godt af og handler ud fra. Fra universitetsverdenen bidrager de færdiguddannede specielt med en vidensoverførsel til de virksomheder, de bliver ansat i. Så der er “forbundne kar” i økonomien, men der er tale om en anden slags forbundne kar end dem, man ser hvis man fokuserer ensidigt på budgettet, Jeg ville ønske at jeg havde en chef, der så uddannelsessystemet (herunder uddannelsesstøtten) som en investering og ikke som en belastning, der skal minimeres.