otte

Jeg er blevet pædagogisk vejleder på adjunktpædagogikum på AAU, og i den forbindelse observerede jeg i dag en forelæsning, som blev holdt i forbindelse med et kursus på en ingeniøruddannelse. Vi var meget langt fra mit eget fagområde, så det var næppe alt, jeg fangede.

Her bemærkede jeg alligevel to ting. Den ene er at det er meget let for en underviser at tale længe og engageret. Faktisk var der ikke nogen egentlige pauser i de to timer, forelæsningen varede – det påpegede jeg da også bagefter. Og adjunkten kunne sagtens se det problematiske i det. Den anden er, at det er meget let for studerende at miste koncentrationen. Jeg så en masse skærme, hvor der hos nogle var slides fra forelæsningen og hos en del andre noget ganske andet – Facebook. Nordjyske osv. (ingen så tilsyneladende porno denne dag). Én eller to studerende lod til at tage notater, resten gjorde ikke.

Jeg har tidligere ment at man kunne holde koncentrationen i op til tyve minutter, men det er formodentlig alt for optimistisk. Det rigtige tal er snarere mellem otte og ti minutter.

Illysa Izenberg, der er lærer på Johns Hopkins University i USA har taget konsekvensen og holder forelæsninger, der varer otte minutter! En del vil sikkert instinktivt kalde dette for det rene vanvid, og selvfølgelig skal man ikke mødes otte minutter i auditoriet og derefter forlade det igen. Ideen er Illysa Izenberg  bruger undervisningstiden, hun har sammen med de studerende, på en sådan måde at hun aldrig holder forelæsning mere end otte minutter ad gangen. Alt det stof, der lige så godt kan præsenteres på anden vis, præsenterer hun så på anden vis – som video, som tekst, som interaktive aktiviteter osv.

Og tidsgrænsen passer også godt med den observation, at en god podcast typisk ikke er mere end 10 minutter lang.