Kategorier
Blog Datalogi

Glæden ved UPPAAL!

Et af de emner inden for datalogi, som jeg altid har værdsat, er tidsautomater og dets forbindelse til værktøjet UPPAAL. Efter min mening er emnet alvorligt underrepræsenteret her i Aalborg.

Jeg håber at kunne få lov til holde en forelæsningsrække om UPPAAL og tidsautomater i forbindelse med et kommende kursus, og jeg er allerede så småt gået i gang med at lave slides. Senere planlægger jeg at arbejde med en implementation i C.