Kategorier
Blog Det er din egen skyld Undervisning

Karakterbrist?

Billede: Mads Rafte Hein © DR
Billede: Mads Rafte Hein © DR

Lige nu er der diskussion om ideen om adgangskravet til gymnasier og HF. Men er det ikke godt at de elever, der har de laveste karakterer, ikke kommer på de gymnasiale uddannelser? vil nogen sikkert spørge. Jeg har jo selv tidligere skrevet om hvordan lave karakterer har negativ indflydelse på mulighederne for succes på universitetet.

Der er to aspekter, der især bekymrer mig ved at lave denne frasortering på ungdomsuddannelserne.

Det ene er at den regering, der nu taler om kvalitet og faglighed på de gymnasiale uddannelser, også er den regering, der skærer to procent på uddannelserne hvert år. Sidst i januar havde mere end 100 danske gymnasielærere mistet deres job. Der bliver ikke flere midler til at skabe kvalitet på uddannelserne, men simpelthen mere konkurrence og færre midler – en velkendt opskrift.

Det andet er det indirekte syn på erhvervsuddannelserne – at de skal være en slags “ikke-boglig trøstpræmie”.  Erhvervsuddannelserne er nu blevet defineret negativt, nemlig som uddannelser for de unge, der ikke opfylder bestemte krav.  Dette vil desværre næppe forbedre deres image.

Hvis man gerne vil have færre til at gå i gymnasiet, er det vigtigt kende årsagen til at gymnasiet er blevet så populært. Det er klart at de gymnasiale uddannelser ikke passer til alle, men min helt uvidenskabelige fornemmelse er at mange unge vælger gymnasiet fordi de efter 9 års skolegang ikke føler sig parate til at vælge hvad de skal beskæftige sig med. Over for dette står mange politikeres ønske om at man skal specialisere sig tidligt og hurtigt få sig et arbejde. Måske er de unges valg i virkeligheden en reaktion på dette forventningspres?

Jeg kender ikke meget til EUX-uddannelserne, der kombinerer en gymnasial uddannelse svarende til det nu så uglesete HF med en erhvervsuddannelse, men dette virker unægtelig som en anderledes og mere visionær mulighed end et karakterkrav.