trickledown

Hvis hele Panama-skandalen viser noget ud over at mange rige mennesker verden over er vældig opsatte på at undgå at betale skat, er det endnu engang at hele ideen om nedsivningsøkonomi er en illusion. Nedsivningsteorien er den tese, at man ved at give lempelige vilkår til de rige vil skabe bedre vilkår for alle andre: Noget af de riges rigdom vil “sive ned” til resten af samfundet. Tesen var central i Ronald Reagans tid som præsident i USA, og i Danmark baserer partier som Liberal Alliance sig stadig på denne idé om nedsivning,

Men det, vi ser, er endnu engang at værdierne simpelthen siver et andet sted hen. Det foruroligende er at dette egentlig er så åbenlyst. Tilbage i 2011 sagde Bernie Sanders i en debat i USAs senat at

“It turns out, Mr. President, that Panama is a world leader when it comes to allowing large corporations and wealthy Americans to evade U.S. taxes, by stashing their cash in offshore tax havens,” …

Det er interessant at høre hvordan netop et parti som Liberal Alliance omtaler Panama-skandalen. Partiets skatteordfører Merete Riisager udtaler

– Hvis det er sket lovbrud, så skal myndighederne efterforske det og slå hårdt ned på det. Men i Danmark slås vi allerede med nogle store problemer i Skat…

Det er med andre ord kun et problem at søge at undgå at betale så store summer i skat, hvis man begår lovbrud som del af dette forsøg.

(Visited 438 times, 1 visits today)