Kategorier
Blog Den akademiske biks Det er din egen skyld

Et akademisk mindretal

Molboerne ville jage en stork væk fra en kornmark. For at undgå at manden, der skulle jage storken væk, skulle trampe kornet ned, blev han båret rundt på kornmarken på et bræt.
Molboerne ville jage en stork væk fra en kornmark for at den ikke skulle ødelægge kornet. For at undgå at manden, der skulle jage storken væk, skulle trampe kornet ned, blev han båret rundt på kornmarken på et bræt.

Formålet med New Public Management i den akademiske verden har formodentlig været at øge effektiviteten blandt det videnskabelige personale og at effektivisere ledelsen. Men udviklingen i dag minder mest om molbohistorien om storken i kornmarken.

På mere end to tredjedele af universiteterne i Storbritannien er det videnskabelige personale i dag i mindretal. På London Business School er det hele 85 procent af de ansatte, der er support staff. Hvis man udelukkede betragter forholdet mellem administrativt personale og videnskabeligt personale, er det på London Business School “kun” 79 procent af personalet, der er ansat til administration.

Ifølge Benjamin Ginsberg voksede udgifterne til undervisning på universiteter i USA med 22 procent i perioden fra 1998 til 2008, mens udgifterne til administration voksede med 36 procent i samme tidsrum.

På Aalborg Universitet er det kun 40,7 procent af de ansatte der er teknisk-administrativt personale.  Det, der er sket, er at der er kommet en del flere AC-TAP-ansatte til; AC-TAP’er er ofte at finde i stillinger i ledelsesrelaterede funktioner (uden at de af den grund er ledere). Antallet af administrerende chefer har været næsten konstant.

Dette er bestemt ikke sagt for at nedgøre mine TAP-kolleger. Men denne udvikling i fordelingen mellem stillingskategorier er et meget tydeligt tegn på konsekvenserne af New Public Management, nemlig at ledelse er kommet til at fylde mere end nogensinde før.  Og det er underligt, at det i stadigt større omfang bliver muligt at ansætte personer med en universitetsgrad i administrative stillinger på et universitet, mens der til gengæld bliver stadigt færre midler (uden for de eksterne bevillinger) til at ansætte personer med en universitetsgrad i videnskabelige stillinger.