f35

Storebæltsbroen havde kostet 21,4 milliarder kroner, da den stod færdig i 1997.

Aalborg Universitets budget for 2015 var på cirka 2,7 milliarder kroner. Til sammenligning er indkøbsprisen på F35-kampflyene i alt på mellem 20 og 30 milliarder kroner, mens totalprisen i F-35-flyenes levetid formodentlig bliver på op til 90 milliarder kroner.

Måske er alting godt. Men det er alligevel lidt påfaldende, at den beslutning som nu skal tages om køb af kampfly, ses som uproblematisk af de samme politikere, der ser andre slags offentlige udgifter – som f.eks. udgifterne til uddannelsessystemet, der nu beskæres med 2 procent om året –  som problematiske og gerne fremhæver udgifterne i det lange perspektiv som en begrundelse for nedskæringer. Er kampfly lige så nødvendige som nedskæringer i uddannelsessystemet?

(Visited 208 times, 1 visits today)