Kategorier
Blog Matematik Sprog

Matematik som jargon

math10

Nogle gange dukker matematisk terminologi op helt uden for matematiske sammenhænge, nemlig som “smart” jargon. Et amerikansk websted viser en række eksempler på hvordan denne uvane ytrer sig på engelsk. Billedet ovenfor er taget derfra.

Jeg kender også denne form for jargon fra min egen arbejdssammenhæng. Især før i tiden var der personer på mit institut, der talte om de muligheder som et forslag udspænder (et begreb fra lineær algebra) eller om en beslutnings randbetingelser (et begreb fra differentialligninger) eller om en afvigelse på et epsilon (et begreb fra reel analyse). Det har som regel været dem, der ikke selv har brugt matematik i deres akademiske virke, der har været glade for disse ord, og de kommer typisk fra bestemte steder i matematikken. Således har jeg aldrig hørt nogen tale om f.eks. naturlige transformationer (det kunne man nok ellers godt).

Jeg har altid undgået den slags jargon, for i min verden (og jeg bruger matematik stort set hele tiden i mit akademiske virke) betyder disse ord noget bestemt.

Nogle gange hører jeg matematikere bruge matematisk terminologi uden for matematik, men i de sammenhænge bruger de den faktisk korrekt (f.eks. når jeg hører dem tale om en “nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse”).

Min fornemmelse er at den pseudomatematiske jargon er et forsøg på at lyde præcis uden at være det, dvs. det stik modsatte af hvad der er tilfældet i matematik, hvor tilsyneladende dagligdags ord tildeles meget præcise og veldefinerede betydninger. Måske er det derfor, jeg er så lidt glad for jargon, som jeg er.

(Visited 242 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

Skriv et svar