slow

Maggie Berg og Barbara Seeber, der er universitetslærere i engelsk litteratur på henholdsvis Queens University og Brock University i Canada, har skrevet bogen The Slow Professor. Jeg er gået i gang med at læse den, og det er underligt beroligende at opdage at universitetslærere i et andet land og inden for et andet fag har de samme bekymringer, som jeg selv har: Arbejdsdagene bliver hakket i stykker,  man føler hele tiden at man er bagud, man føler at man får sværere og sværere ved at leve op til kravene og er der problemer, tøver ledelsen sjældent med at individualisere dem.

Vi ved godt, hvad det er, vi gerne vil have som akademikere: Det er accept fra kollegerne og fra ledelsen, og vi vil have muligheden for fordybelse, en “tidløs tid”. De bedste stunder er dem, hvor vi oplever netop den tilstand, hvor “tiden forsvinder”. Det kaldes flow (det har jeg skrevet om her på bloggen tidligere) og det er netop i flow-tilstanden, vi forstår mest og får lavet mest. Men det er lige præcis muligheden for at opnå flow, vi ikke får som akademikere.

Bogen giver en hård kritik af denne tingenes tilstand, og den tager også fat på nogle af de amerikanske “selvhjælpsbøger for travle akademikere”, bl.a. én der fortæller hvordan man kan leve med arbejdet som universitetslærer – nemlig ved at begynde sin arbejdsdag kl. 7.30 og slutte kl. 19.30 hver dag, bortset fra søndag!!

Derudover er The Slow Professor en slags selvhjælpsbog. Et af de vigtige bud er at man skal støtte hinanden – og dermed komme ud over individualiseringen. Og man skal turde være “langsom” – ikke sløv, men insistere på at akademisk indsigt og ordentlig undervisning tager tid, samtidig med at man giver sig selv lov til ikke at brænde ud.

Det er interessant, er der i Politiken i dag er en klumme af Per Michael Jespersen, der siger noget tilsvarende: Vi har et konkurrencesamfund, hvor der ikke er “tid til” fordybelse, og det gælder bestemt ikke kun i den akademiske verden. Måske er netop dét en begyndelse til en accept af at der er tale om et problem, der ikke kommer fra de “forkælede akademikere”.

(Visited 153 times, 1 visits today)