nervous

Hvis man har læst, hvad jeg har skrevet på denne blog, vil man vide at jeg flere gange har kritiseret forholdene på Aalborg Universitet og ikke mindst ledelsens beslutninger. Det er nu sket mere end én gang, at mine kolleger har udbrudt: Tænk at du tør! Er du da ikke bange for at blive fyret?

Demokratiet på universiteterne i Danmark blev afskaffet i 2003, og mange ansatte på de danske universiteter oplever i disse år, at ledelsen langt fra altid er gode til eller villige til at lytte til dem.  Og det er bestemt ikke kun i universitetsverdenen, at det er blevet sådan. Overalt i offentligt regi, hvor New Public Management har holdt sit indtog, er der kommet en anden ledelsesstil. Til Berlingske siger Elisa Bergmann, forkvinde for BUPL:

»Hvis man ytrer sig kritisk, er man bange for at blive udpeget som en af dem, der ikke vil fremskridtet, ikke vil det bedste for børnene. Og så frygter man, at man bliver den, der bliver peget på ved næste besparelse. Ens forsørgelsesgrundlag er simpelthen i fare…«

Det er derfor, det er nu ekstra væsentligt at give udtryk for sin mening. Jeg opfatter ikke min kritik som specielt modig, men som en nødvendig kollegial handling.

Rasmus Willig, der er lektor på RUC, har samlet en lang række citater fra ledere i det offentlige. Til Kristeligt Dagblad siger han

”Når medarbejdere udtrykker en bekymring eller påpeger nogle kritisable forhold, mødes de med svar, som enten udtrykker afmagt eller er intimiderende. Fordringen er, at man ikke skal kritisere eller prøve at forbedre forholdene, man skal være så robust og hærdet, at man kan tåle dem,” siger Rasmus Willig.

Det er også denne slags reaktioner, jeg mødt fra ledelsens side på AAU, og det er tiltaget inden for de seneste år. I virkeligheden er reaktionsmønsteret et symptom på hvad magten efterhånden gør ved lederne: De bliver udsat for pres oppefra, og de presser derfor også nedefter. Så egentlig er den management by fear, som bliver skabt, heller ikke god for lederne.

Hvornår er der indflydelsesrige politikere, der tør tage et samlet opgør med New Public Management, så lederne kan blive mennesker igen og så vi kan få demokratiet genindført?

(Visited 454 times, 1 visits today)