I december 1969, da Vietnamkrigen rasede på sit allerblodigste, betalte John Lennon og Yoko Ono for store skilte med dette budskab rundt om i USA.

I december 1969, da Vietnamkrigen rasede på sit allerblodigste, betalte John Lennon og Yoko Ono for store skilte med dette budskab – at krigen kan slutte, hvis vi vil – rundt om i USA.

Jeg vil gerne have en verden uden krig; der er ikke noget, der er så ubehageligt at læse om som krigene rundt om i verden, om alle tabene af menneskeliv og om den ødelæggelse af menneskeskabte værdier og af miljøet, som krigene fører til. Men der vil altid være krig, hører vi meget ofte – sådan er menneskets natur. Måske er de fleste af os fredelige, men der er nogle få, der vil have krig, og derfor bliver der ved med at være krig. Sådan siger mange. Jeg spurgte derhjemme, og min familie havde også denne umiddelbare reaktion: At krig er uundgåelig.

Når man er forsker, bliver man uvilkårligt skeptisk over for dem, der siger at noget aldrig vil kunne lade sig gøre. Sådan er der jo blevet sagt om mange af de opfindelser og opdagelser, som vi tager for givet i dag. Og enhver begrundelse, der tager udgangspunkt i menneskets uafvendelige natur, har et element af fatalisme i sig. Heller ikke dette er noget, man uden videre bør acceptere.

Tilmed er det jo også sådan at krig er et menneskeskabt fænomen. Når mennesker kan frembringe det, kan mennesker vel også undlade at blive ved med at frembringe det.

John Hogan, der er professor ved Stevens Institute of Technology i Hoboken (der er en forstad til New York) og skribent for Scientific American, har det også på denne måde. Han har skrevet en bog om dette emne, The End of War,  som jeg endnu har til gode at læse. Men på Horgans websted gør han rede for sine centrale observationer.

John Horgan hæfter sig det at der faktisk ikke er fundet arkæologisk evidens for krigsførelse som er ældre end 13.000 år. Der er tilfælde, hvor chimpanser har rottet sig sammen for at slå andre chimpanser ihjel, men disse tilfælde er få, og de kan lige så vel være en tillært adfærd som skyldes menneskers indtrængen på de områder, hvor chimpanserne bor. Og nogle krige er ikke udsprunget af knaphed på resurser – der har bestemt været tale om geopolitiske interesser, men ikke resurseknaphed, og der er i høj grad tale om at krigene er udsprunget af nationalisme. Første Verdenskrig er på mange måder et eksempel på sådan en krig.

Ét er at konflikter formodentlig er uundgåelige, men det er ikke givet at væbnede konflikter også skal være uundgåelige. Her hæfter jeg mig ved at det er nogle af de samme mennesker, der gerne siger at “man kan hvad man vil”, der samtidig ytrer at krig er uundgåelig.

Det må kunne lade sig gøre at finde alternativer til krig. Min fornemmelse af at dette må være muligt, er at der allerede er en del viden om effektiv fredelig konfliktløsning derude;  vi accepterer f.eks. ikke slagsmål eller mord som en gyldig løsning på konflikter i arbejdslivet i Danmark.

Måske er det i lige så høj grad en selvopfyldende profeti at hævde at krig er uundgåelig?

Her er en kort video med John Horgan.

(Visited 261 times, 1 visits today)