Kategorier
Blog Det er din egen skyld

Olsen-banden møder Sylfiden

denmark-654785_960_720

Testen for dansk statsborgerskab er ikke nem; jeg fik (uden forberedelse ud over et levet liv som dansk statsborger) 33 point ud af 40, og er derfor lige akkurat statsborger. Men det, der undrer mig, er det syn på statsborgerskab, der ligger bag. De af os, der underviser og holder eksamen, ved at bedømmelse og undervisning og læringsmål skal passe sammen. Der er ingen tvivl om at bedømmelse og undervisning i hvert fald i et vist omfang passer sammen for statsborgerskabsprøven, men hvad er de bagvedliggende læringsmål? Der er et stort fokus på målstyring og centraliserede læringsmål for skoleelever hos den samme regering, som står bag hele ideen om en statsborgerskabsprøve.

Dansk statsborgerskab giver ud over permanent opholdstilladelse (som ansøgerne alligevel har) stemmeret og valgret. Hvis man skal lave en statsborgerskabstest, skulle man derfor tro at det alene var spørgsmål om det politiske system og om beslutningsprocesserne i Danmark, der ville være i fokus, men det er ikke tilfældet. Der er også spørgsmål om bl.a. Olsen-banden, om stænderforsamlinger, om balletten Sylfiden, om grænsekontrol og om den protestantiske trosretning. Mest minder testen mig om en miniudgave af videnstesten fra Danmarks Journalisthøjskole med ekstra fokus på (den danske) kirke og (det danske) kongehus og intet fokus på ordforråd.

Det er ikke klart for mig, hvad det er en dansk statsborger bør være.

I september 2015 udtalte Inger Støjberg

For mig er statsborgerskab noget, man skal gøre sig fortjent til, og derfor skal der også stilles nogle krav til de mennesker, der skal være danske statsborgere. Man skal tilvælge sig et dansk statsborgerskab, og man skal virkelig ville være dansker…

Så statsborgerskab er noget, man skal gøre sig fortjent til. Men hvad er statsborgerskab egentlig?

Ministeret for børn, undervisning og ligestilling (sådan hedder det nu) skriver

Statsborgerskabsprøven er en prøve om aspekter af det hverdagsliv og det aktive politiske liv, som møder borgerne i et moderne samfund, og skal som udgangspunkt bestås, hvis man ønsker at opnå dansk statsborgerskab.

Men dette forklarer stadig ikke hvad det er, man mere konkret forventer af en dansk statsborger. I bedste fald er forventningen selvopfyldende, præcis som man kan definere intelligens som det, intelligensprøver måler. Og er kendskab til handlingen i Sylfiden eller protestantismens krav om frelse ved tro blandt de aspekter, som borgerne møder?

(Visited 193 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

En kommentar til “Olsen-banden møder Sylfiden”

Så ganske enig, og man kunne stille flere spørgsmål. Det måske mest mystiske for mig er, hvordan det kan kvalificere til statsborgerskab at vide, om paskontrol blev indført i januar eller februar 2016. Hvor er ligegyldighedsfilteret?

Skriv et svar