Kategorier
Blog Menneskerettighederne Retspolitik

Utåleligt

20150210-212543-100007

I denne måned kunne jeg læse at Inger Støjberg vil sørge for at mennesker på tålt ophold får så utålelige forhold som muligt. Netop dét gør mig bekymret. Og jeg bemærker at Socialdemokraternes retsordfører Trine Bramsen er af samme mening som Støjberg – en meget forudsigelig tendens.

Personer på tålt ophold er mennesker, der skal udvises fra Danmark, men ikke kan sendes til det land, de er statsborgere i, fordi der er begrundet risiko for at de vil blive udsat for alvorlige menneskerettighedskrænkelser (typisk tortur eller dødsstraf). Nogle er på tålt ophold, fordi de ikke har kunnet få asyl. Andre er på tålt ophold, fordi de er krigsforbrydere (et eksempel fra år tilbage var den irakiske hærchef fra Saddam Husseins regime). Og atter andre er på tålt ophold, fordi de har været dømt for en forbrydelse, der efter endt straf har resulteret i udvisning.

Personer på tålt ophold har samme begrænsede rettigheder som asylansøgere. De har ikke ret til arbejde, uddannelse eller til at indgå ægteskab. Generelt har de bopælspligt i Center Sandholm, og de modtager 107 kr. hver anden uge i lommepenge og derudover madkuponer til Center Sandholm. Og derudover har de (siden “tuneserloven” blev vedtaget) pligt til hver dag at melde sig hos Rigspolitiet i Center Sandholm – før i tiden var det et skøn fra politiet, der fastsatte meldepligten for den enkelte. Personer på tålt ophold kan heller ikke rejse til et andet EU-land, for de er reelt udvist af hele EU.  I mange tilfælde vil de mennesker, der er på tålt ophold, derfor kunne tilbringe hele resten af deres liv i Danmark i dette ingenmandsland.

Nu vil regeringen samle alle de 69 personer, der lige nu er i Danmark på tålt ophold, i en lejr i Midtjylland og gøre deres forhold så utålelige som muligt.

Men hvad er bevæggrunden til at ville gøre forholdene helt utålelige for mennesker på tålt ophold? Er den, at regeringen gerne vil få de pågældende mennesker til at ende med at rejse derhen, hvor de vil være i alvorlig fare for menneskerettighedskrænkelser? Hvis dét er tilfældet, tilskynder den danske regering vel egentlig reelt personen på tålt ophold til selv at gøre det, regeringen ifølge internationalt har forpligtet sig til ikke at ville effektuere selv.

Eller er begrundelsen for at gøre opholdet så utåleligt som muligt, at personer på tålt ophold skal gøres så desperate som muligt? Hvis dét er tilfældet, kan der ske det at de reagerer indad og får en depression eller måske bliver selvmordstruede. Eller også kan de reagere udad og tilskynde andre til voldelige handlinger, måske endda terror.

Det er ikke let at minde andre om rettighederne for en lille gruppe mennesker, som ingen rigtig bryder sig om. Men menneskerettighederne er universelle, så de gælder for alle, også personer på tålt ophold. Det må da kunne lade sig gøre at finde en anden løsning for de få personer, der lige nu er tale om.