almisse

Forslaget om at fjerne SU til kandidatstuderende har rumsteret længe, og Jyllands-Posten bringer nu en længere artikel om det. Begrundelserne for at man vil fjerne SU til kandidatstuderende, er for nogles vedkommende at man i stedet kan bruge pengene på lavere topskat (dette er som altid Liberal Alliances dagsorden) eller bruge beløbet til bl.a. de videregående uddannelser (dette er bl.a. regeringens dagsorden).

Hele denne diskussion vidner ud over de forskellige prioriteringer, som alternativerne til SU afslører, om at det i dag er blevet fremherskende at tænke på overførselsindkomster og andre offentlige ydelser først og fremmest som en belastning, der skal minimeres. Borgere har ganske vist ret til disse ydelser, men det var bedre, hvis de ikke fik dem eller i det mindste “fortjente” dem. Senest har sundhedsministeren givet udtryk for at plejehjemsbeboere skal “komme i arbejdstøjet”. Den ekstreme udgave er vel den såkaldte sengepraktik, som alvorligt syge mennesker nogle steder i landet skal igennem – det skal undersøges om man virkelig “fortjener” pension.

De mange ændringer af reglerne for statsborgerskab, familiesammenføring, opnåelse af asyl mv. vidner om et skred i dansk politik væk fra tanken om borgerligt-politiske rettigheder og over til en idé om privilegier som man skal gøre sig fortjent til. Og nu ser vi så et tilsvarende skred væk fra tanken om sociale rettigheder i dansk politik (men også i mange andre landes politik), og alle de ovenstående fænomener fra foregående afsnit er eksempler på det. Mange politikere tænker ikke på overførselsindkomster som en solidarisk handling til medborgere for at sikre et værdigt liv eller som en investering i medborgeres fremtid, men derimod som en nødtvungen almisse.

Det bemærkelsesværdige er at begrundelserne for ikke at “fortjene” ydelser kan være direkte modsatrettede: Kandidatstuderende “fortjener” ikke SU, fordi de anses for at være stærke borgere der hurtigt vil få et vellønnet arbejde, mens arbejdsløse ikke “fortjener” dagpenge fordi de antages at være svage borgere, der nemt bliver fristet til ikke at ville arbejde. I begge tilfælde er det en form for mistillid, der skinner igennem. Også dette er bemærkelsesværdigt.

(Visited 141 times, 1 visits today)