Famous-Human-Rights-Quote-By-Martin-Luther-king.-Jr.-Copy

Dansk Folkeparti udtaler i dag at Danmark ikke længere skal være med i Flygtningekonventionen, Menneskerettighedskonventionen og Statsløsekonventionen, som vi er i dag. Danmark skal derimod tage forbehold for konventionerne på udlændingeområdet. Hvis  andre lande ikke vil acceptere det, skal Danmark træde ud. Kristian Thulesen Dahl taler endda i aftenens tv-avis om at Danmark skal være et foregangsland på dette område.

Hvis Danmark skulle forlade disse konventioner, skal Danmark også forlade den europæiske menneskerettighedskonvention (disse konventioner er nemlig koblede).

Der er her kun ét fortilfælde: Militærdiktaturet i Grækenland, der var ved magten fra 1967 til 1974, fordømte den europæiske menneskerettighedskonvention. Dengang blev Grækenland ikke kaldt et foregangsland. Tværtimod blev landet ekskluderet af Europarådet.

Der findes retningslinjer for hvornår lande kan indgå midlertidige forbehold for den europæiske menneskerettighedslovning, de har tiltrådt. Disse retningslinker kan kun gøres gældende under krig og andre nødsituationer, hvor “nationens liv er truet”. Det er særdeles tvivlsomt, om Danmark (eller noget andet europæisk land) ville kunne påberåbe sig en sådan situation i dag.

Jeg kan ikke lade være med at tænke på at synet på menneskerettigheder er blevet voldsomt ændret (jeg ville sige “forvrænget”) i de seneste 20 år. Især efter USAs “krig mod terror” er det gået stærkt med at nå til at se menneskerettighederne som en forhindring for den politik, man gerne vil føre, i stedet for at se dem som et bærende princip, som enhver politik er nødt til at overholde. Menneskerettighederne er ikke blevet til som regeringers forsvar mod den omgivende verden, men som en garanti for at ethvert menneske kan blive behandlet værdigt.

Det bekymrer mig meget, at vi i Danmark nu har et stort politisk parti, der taler så negativt om menneskerettighederne som tilfældet er. Det vil være særdeles trist, hvis Danmark ligefrem skal være foregangsland på dette område.

(Visited 92 times, 1 visits today)