wicked

Man taler i samfundsvidenskab om wicked problemsBegrebet dukker op første gang i en artikel af den amerikanske filosof C. West Churchman, og siden har samfundsforskere fundet frem til en liste over fællestræk ved de slemme problemer.

Hovedtrækkene er omtrent disse: Wicked problems er svære at formulere præcist og afgrænset – men de adskiller sig tydeligt fra hinanden, de er svære at løse, for der er ikke enighed om hvad det vil sige at have en løsning, problemerne afhænger af hinanden, der er mange interessenter indblandet  – og når man prøver at løse et problem af denne art, ændrer man samtidig problemets natur og skaber måske endda nye af slagsen.

Mange af de samfundsproblemer, vi står over for i vore dage (måske dem alle), er netop wicked problems:

  • Arbejdsløshed
  • Fattigdom
  • Krig
  • Ulighed mellem befolkningsgrupper
  • Modtagelse af flygtninge
  • Den globale opvarmning
  • osv. osv.

Samtidig er det problemer, som de fleste er enige om bør løses. Vi kan ikke leve med krig og arbejdsløshed og global opvarmning. Når man har tænkt over sådanne slemme problemer tilstrækkeligt længe, kan de virke helt uoverskuelige, og man kan føle sig grundigt magtesløs. I de situationer føler jeg en ekstra stor glæde ved at gruble over teoretiske problemer fra mit eget fagområde. De kan også være bøvlede, men som regel kan man få has på dem, og hvis man ikke kan, kan man da i det mindste få dem defineret helt præcist. På den måde er der noget beroligende ved matematik og beslægtede fagområder.

Men det er påfaldende at mange beslutningstagere i vore dage tænker på de slemme problemer som netop veldefinerede problemer med veldefinerede løsninger og veldefinerede løsningskriterier. To eksempler: Liberal Alliance tror på sænkning af skatterne som en stort set universel løsning på økonomiske problemer i Danmark, og Donald Trump vil bygge en mur ved USAs sydgrænse for at holde indvandrerne ude.

Jeg ville ønske at der var flere beslutningstagere i dag, der turde tale om at problemer var slemme, men at vi skal forsøge at løse dem selv om vi aldrig vil kunne finde en endegyldig løsning. Hverken de forsimplede bud på løsninger, som nogle populister fører i marken, eller den resignation som siger at fordi vi ikke kan løse et problem, kan vi lige så godt lade stå til, kommer der noget godt ud af.

(Visited 315 times, 1 visits today)