Kategorier
Blog Det er samfundets skyld

Hvem skal eje vandet?

graph3

Nu er der tegn på at regeringen vil privatisere den danske vand- og varmeforsyning. Dette forslag er ikke uden fortilfælde, men det har jeg ikke set meget omtale af i de danske medier (muligvis har jeg overset noget).

I 1989 blev vandforsyningen nemlig privatiseret i England og Wales. Indtil videre er dette det eneste sted i verden, hvor en privatisering af vand er sket på national basis. Dengang var det en mærkesag for Thatcher-regeringen.

I 2014 udkom en rapport, der analyserede situationen i England og Wales 25 år efter den store privatisering. Konklusionerne er ikke just positive. Priserne er steget med 245 procent procent i årene efter privatiseringen.  Fri konkurrence blev brugt som argument for privatisering, men reelt blev der skabt et privat monopol.  I et forsøg på at sikre kvaliteten af vandforsyningen indførte man lovgivning og kontrolinstansen og dermed et ekstra lag bureaukrati.

Regeringens ønske om privatisering af vandforsyningen er så vidt jeg kan se udelukkende udtryk for en ideologisk betinget målsætning. Rundt om i verden er der nemlig flere og flere steder, hvor man belært af erfaringerne ikke længere vil lade private firmaer stå for vandforsyningen.

Og i andre lande, hvor vandforsyningen nogle steder er på private hænder, kan man se at vandet ikke er blevet billigere – tværtimod. Figuren ovenfor viser situationen i en række delstater i USA. De blå søjler viser vandprisen hos offentlige leverandører, mens de lysegrønne søjler viser vandprisen hos private leverandører.

Mit mest grundlæggende argument imod privatisering af vandforsyningen er dog ikke baseret i om en privatisering kan betale sig eller ej.  På en måde er mit argument vel også ideologisk, det indrømmer jeg – for det er min holdning at fordi alle dele af samfundet har brug for en stabil vandforsyning af høj kvalitet, er her tale om et samfundsanliggende der bør varetages i offentligt regi og være genstand for direkte demokratisk planlægning og regulering. Jeg vil også være særdeles utryg ved at vandforsyningen ved en privatisering ender med blive et spekulationsobjekt for kapitalfonde.

(Visited 206 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

Skriv et svar