I dag kan jeg læse at uddannelses- og forskningsministeren vil gøre noget ved den skæve kønsfordeling i den akademiske verden. Der skal være nationalt talentbarometer, som viser kønsfordelingen på de forskellige akademiske niveauer og institutioner, og én gang om året skal universiteterne indkaldes til møde.Det er muligt, at Ulla Tørnæs er en meget kompetent og vidende minister på sit felt (hun har i al fald erfaring fra indtil flere uddannelsesforløb i sin ungdom), men jeg kan ikke påstå, at jeg er imponeret. Disse tiltag er sympatiske, stort set omkostningsfrie og formodentlig helt virkningsløse.

Jeg er overbevist om at kønskvotering i nogle sammenhænge er nødvendig, og her er en af dem. I de sidste mange år har der ikke været nogen form for kønskvotering, og tallene taler deres tydelige sprog.

Men ville jeg ikke blive vred, hvis jeg søgte en akademisk stilling og ikke fik den, fordi en kvinde fik den fordi hun var kvinde? Jeg ville ikke bryde mig om at søge en stilling og ikke få den, fordi en anden ansøger, der var dårligere kvalificeret, fik den. Men hvis en kvinde var lige så godt eller bedre kvalificeret, fik den stilling jeg havde søgt, ville jeg ikke blive vred (selvfølgelig ville jeg blive skuffet over afslaget i sig selv).

Kønskvoteringen kan lige så vel bestå i at tage udgangspunkt i den skæve kønsfordeling ved at øremærke akademiske stillinger til kvinder og ved at vælge blandt lige kvalificerede ansøgere, så kønsfordelingen bliver mindre skæv. Men disse strategier er samtidig kun løsninger, der fjerner symptomer på et dybereliggende problem. Det er jo netop en konsekvens af fokuseringen (eller er det fikseringen?) på at man skal hurtigt og pletfrit igennem sin akademisk karriere, koste hvad det vil, der er med til at gøre de akademikere, der også vil have tid til f.eks. at have en familie dårligere stillet – og her er det så ofte kvinder, der bliver ramt. En ordentlig løsning er en, der tør erkende

  • at meningsfyldte akademiske karriereforløb sagtens kan se anderledes ud end de hurtige, “fejlfrie” forløb uden “svinkeærinder”, der er normen
  • at det er blevet alt for svært at gøre karriere i den akademiske verden for både kvinder og mænd fordi der er for få stillinger og for dårlig finansiering af forskningen
(Visited 128 times, 1 visits today)