Kategorier
Blog Det er din egen skyld Det er samfundets skyld

Men drømmene brast

Kilde: Danmarks Statistik. http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml?cid=20658
Kilde: Danmarks Statistik. http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml?cid=20658

Er “integrationsydelsen” en succes? I hvert fald hvis man ser på antallet af borgere, der modtager den, I december 2015 var  der 82 pct. flere der fik “integrationsydelse” i forhold til samme måned året før.

I dagens udgave af Information er der en kronik af Lawja Jawad Mohammadi, som i 2002 kom til Danmark som flygtning fra Irak sammen med sin mand. Det var på det tidspunkt at den daværende regering indførte den såkaldte “starthjælp”, en halveret kontanthjælp beregnet på flygtninge. I 2011 blev starthjælpen afskaffet, men i 2015, da Venstre igen kom i regering, blev den genindført, nu som “integrationsydelse”.

Lawja ville være journalist, og hendes mand ville være datalog. Men “starthjælpen” gjorde det svært for dem at få en ordentlig tilværelse i Danmark. En overgang var parret separeret, men er i dag sammen igen. Lawja er SOSU-assistent, og hendes mand er slagteriarbejder. Det lykkedes dem at få arbejde, men de havnede meget langt fra det, de havde drømt om.

Kronikken giver et meget tydeligt eksempel på at “integrationsydelsen” og andre fattigdomsydelser formodentlig er med til at forhindre social mobilitet: Hvis man starter i en lavindkomstgruppe, er der stor sandsynlighed for at man også senere i livet vil være at finde i en lavindkomstgruppe. Det er bestemt ikke et mål at lade mennesker leve af kontanthjælp, men bag begrundelserne for fattigdomsydelserne lurer der et bestemt syn på sociale ydelser: At det er skamfuldt at modtage kontanthjælp og at den sociale ydelse derfor bør være en forhindring, som modtageren skal overvinde så hurtigt som overhovedet muligt.

Men hvis man skal hurtigt i arbejde, bliver det et ufaglært arbejde man får. Hvis man skal have en uddannelse, bliver den kort, for “integrationsydelsen” er af samme størrelse som SU – noget som  regeringen ynder at anføre som et argument for at ydelsen er retfærdig). Kronikken illustrerer dette meget tydeligt.

I Danmark har der tidligere været et ideal om social mobilitet, og Danmark har også haft god social mobilitet. Jeg frygtet at idealet om at man skal skynde sig i arbejde, væk fra den skamfulde sociale ydelse, kan risikere at ændre på dette.