Kategorier
Blog Det er din egen skyld

Hvorfor skal kandidatstuderende modtage SU?

2016-05-04_su_reform_some

I dag er der (endnu) en artikel i dagbladet Information om regeringens planer om at afskaffe SU til studerende på kandidatuddannelserne. De studerende vil i stedet være henvist til at tage lån.

En af antagelserne bag forslaget er, at danske universitetskandidater vil få en god og stabil indtægt, så de nemt vil kunne afdrage lånene. Men et andet sted i dagens udgave af Information kan man læse, hvordan det rent faktisk går for højtuddannede.

De højtuddannede er den gruppe, hvor flest er i ufrivilligt midlertidige ansættelser, nemlig 12 procent – mod kun seks procent af professionsuddannede og fire procent af ufaglærte. Brugen af midlertidige ansættelser er vokset siden 2008.

Det, vi ser, er at akademikere er en af de grupper som i stadigt større omfang bliver del af det, den britiske arbejdsmarkedsforsker Guy Standing har døbt prækariatet.

Det er lykkedes at uddanne flere kandidater end nogensinde før. Kan man fortsætte dette med færre midler? Eller er dette måske endnu en strategi for at få færre til at tage en kandidatgrad? Jeg aner at det er en del af forklaringen. En anden del af begrundelsen er der skal være lavere topskatter (jvf. figuren ovenfor), og antagelsen er at kandidater dermed vil få flere penge til at betale deres gæld af med. Men de akademikere, der fremover vil blive en del af prækariatet, kan måske ikke drage nytte af den lavere skat og vil risikere at skulle slæbe rundt på en kandidatgæld i en længere årrække.

Ligesom for andre dele af regeringens politik bygger ideen om at fjerne SU til kandidatstuderende på en antagelse om at overførselsindkomster er et negativt fænomen i sig selv og på en antagelse om at en mangeltilstand udgør et incitament. Man kunne imidlertid også vælge at se på SU som en positiv investering i fremtidige kvalifikationer, der vil komme samfundet til gode.