Kategorier
Blog Det er din egen skyld Etiske fordringer

2025-planen, Nietzsche og de andre

zitat-was-mich-nicht-umbringt-macht-mich-starker-friedrich-nietzsche-256346

Mange af forslagene i regeringens nye 2025-plan er, så vidt jeg kan se, baseret på samme grundprincip: At der er “svage” grupper i samfundet, der kun kan opbygge styrke ved at møde modgang. Hvis man f.eks. får en ekstra lav kontanthjælp, får man et potentielt incitament til at kunne få et arbejde. Modgang skaber styrke. Denne tanke dukker op hos Friedrich Nietzsche i hans Götterdämmerung.

Omvendt er der “stærke” grupper i samfundet, der skal belønnes for deres styrke. De “stærke” grupper opbygger styrke ved at blive begunstiget. Ved at betale en lavere skat, får de “stærke” grupper et incitament til at arbejde mere. Her er det medgang, der skaber styrke.

Disse principper er formuleret af stærke mennesker; de regeringer, vi ser rundt om i verden, er regeringer, der tager udgangspunkt i de stærke gruppers interesser og ser verden ud fra de stærkes etiske synspunkt. Politikerne (der er stærke) taler om hvordan “vi” (underforstået: “vi, der er de stærke”) skal behandle “de svage” i samfundet, nemlig på en helt anden måde.

Men kan de stærke huske, hvad det var der gjorde dem stærke? Var det modgang? Jeg tvivler på at man kan blive stærkere af modgang, hvis man ikke allerede har en vis styrke og ved at der er noget i tilværelsen, der er sikkert. Den engelske psykolog John Bowlby talte om behovet for en sikker base – og i Politiken er der et interview med den amerikanske Nobelprismodtager James Heckman. Han siger

»Der er ikke mange økonomer, der har engageret sig i dette område, men hvis du sætter tal på ikke alene hvor meget folks indkomster stiger, men også alle mulige andre forhold i deres liv, så er der ret omfattende fordele ved at sikre små børn en bedre barndom. Mindre sygdom, mindre specialundervisning i skolerne, bedre livskvalitet og mindre kriminalitet«…

Her er vi langt fra Nietszches ideal om at modgang skaber styrke og langt fra de nedskæringer, vi ser så meget af i disse år.

(Visited 120 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

En kommentar til “2025-planen, Nietzsche og de andre”

[…] Hvis Henrik Sass Larsens periode med depression kan få ham til at tænke sig om og måske endda tænke på om psykiatrien har tilstrækkeligt gode vilkår i Danmark, vil meget være vundet. Men lærer man nødvendigvis noget nyt af af opleve voldsom modgang? Jeg tvivler. I så fald skulle f.eks. hjemløse og ofre for partnervold være usædvanligt stærke. Det er de som bekendt langt fra altid. For to et halvt år siden skrev jeg her om hvordan mange politiske tiltag i disse år er baseret på… […]

Skriv et svar