En plakat fra USA fra 1926, der taler for racehygiejne.

En plakat fra USA fra 1926, der taler for racehygiejne.

I dag var der en lang kronik af tidligere professor Helmuth Nyborg i Jyllands-Posten. Det er en pinlig omgang, og det er især pinligt at en af landets største aviser vil bruge en hel side på et sammensurium af pseudovidenskab, forældede begreber om hvad intelligens er, egentlig biologisk racisme, utilsløret sexisme og et forsøg på at fiske i rørte vande i den netop nu meget rå og fordomsfulde politiske debat om udlændinge i Danmark ved at søge at “videnskabeliggøre” de udtalelser, som andre personer på den yderste højrefløj kommer frem med. Det sidste er vel i virkeligheden det mest usympatiske. Når man ser hvordan den politiske debat er endt med at være i dagens Danmark, er det ikke overraskende at der i kommentarsporet til kronikken kommer en hel del tilkendegivelser fra læsere om hvor godt det er at nogen har “…modet til at give os facts omkring disse virkninger ved indvandringen…”

Essensen i kronikken er velkendt, hvis man har fulgt med i Helmuth Nyborgs udgydelser. Denne gang kobler han dog biologisk racisme og sexisme, og det er en ny variation: Mennesker med mellemøstlig baggrund er dummere end andre, og kvinder er dummere end mænd – og  det turde derfor være åbenlyst, hvilken gruppe af mennesker der så er dummest af alle. Hvis ikke der bliver gjort noget drastisk, vil de underlegne mennesker snart udgøre et flertal i Danmark og tage magten.

Nyborg skriver bl.a. følgende:

Solstrålehistorier om, at indvandrerkvinder indtager videregående uddannelser, hviler ikke på analyser af relative gennemførelsesprocenter.

I 15-årsalderen stagnerer pigers iq-udvikling, hvorimod drenges iq fortsat udvikler sig. Det indebærer en voksen kønsforskel på omkring 4-5 point. Ved iq 145 vil der være 20 pct. kvinder for hver 80 pct. mænd. Det antyder, at der bør være omkring 20 pct. kvinder i danske fondsnoterede firmaers direktion, hvad der da også er. Øvrige etniske kønsforskelle er større.

Der er ingen kilder til alle disse påstande; de stammer fra Nyborgs såkaldte Skanderborg-undersøgelse. Det var netop denne undersøgelse, som et udvalg  i 2006 erklærede at være præget af særdeles dårlig forskningsmetode.  Nyborg blev senere frifundet for at have begået forsætlig videnskabelig uredelighed, men det er om muligt endnu mere pinligt at han ikke vidste, at hans egen forskningsindsats var af så lav kvalitet. I 2007 gik Nyborg på pension; det var egentlig meget fornuftigt.

Et andet interessant citat fra kronikken er dette:

Vi ved, at selv intens undervisning hverken øger iq, skolepræstationer eller mindsker ”den sociale arv”. Store bevillinger til forbedring af skoleforhold har ingen større effekt. Høj-iq-børn drager mere nytte af ”samme” undervisning end lav-iq-børn. ”Gode” skoler er skoler med mange høj-iq-børn, ”dårlige” skoler har mange lav-iq-børn.

Jeg bemærker her at det er noget af en falliterklæring, at en person, der selv har undervist gennem mange år, nu konkluderer at uddannelsessystemet faktisk skulle være ude af stand til at flytte menneskers viden, færdigheder og kompetencer på afgørende vis! Uddannelsesforskere ved, at det forholder sig temmelig anderledes. Men når man er determinist som Nyborg, er der ikke meget at gøre ved menneskene, og uddannelsespolitik kommer da kun til at handle om at begrænse de dummes skadelige virkninger på resten.

Tilfældet ville at jeg også i dag kunne jeg læse om en ny spillefilm om samerne i Sverige i 1930’erne. På universitetet i Uppsala lå der dengang Statens institut för rasbiologi og på dette institut for “racestudier” målte man samers hjerner og intelligens. (Her bemærker vi i parentes at samerne er blege skandinaver.)

Helmuth Nyborgs biologiske determinisme er nemlig ikke udtryk for en sund ny forskningsretning, den er det stik modsatte. Den er tværtimod en rest fra begyndelsen af det 20. århundrede, hvor der endnu rundt om i Europa og Nordamerika blev gjort store anstrengelser for at påvise at bestemte folkegrupper var underlegne og altid ville være det. Man talte om “racehygiejne” og om faren for at de svage, underlegne befolkningsgrupper (der altså åbenbart ikke var stærke endda) en dag ville komme til at fortrænge de stærke, overlegne befolkningsgrupper (der altså åbenbart ikke var stærke alligevel).  Nogle af de mennesker, der talte for “racehygiejne”, var stærkt højreorienterede, mens andre så sig selv som progressive. Det svenske institut for racebiologi blev  grundlagt af bl.a. en ledende socialdemokrat og en professor i statistik.

Selvfølgelig har Helmuth Nyborg lov til at ytre sig, men en redaktion kan jo godt afvise en indsendt kronik, fordi den er af dårlig kvalitet. Det burde være sket her.