elskesigselv

Man taler ofte om at man skal elske sig selv. Men giver det mening?

I Ståsteder er en af Svend Brinkmanns pointer er at kærlighed er, at man erkender at der er noget andet end én selv, der er virkeligt. Denne tanke har han fra den irske forfatter og filosof Iris Murdoch. Kærligheden rækker med andre ord ud over selvet, over til Den Anden (eller De Andre). Derfor, konkluderer han, bør man ikke tale om at elske sig selv – for det kan man ikke i denne forstand.

Der er også nogle, der taler om at man skal acceptere sig selv. Jeg forstår godt denne sprogbrug, men der er noget også problematisk ved den. Hvad nu hvis man f.eks. indser, at man er hensynsløs og arrogant? Da bør det vel ikke give mening at acceptere sig selv. Det vigtige må være at ville det gode og at gøre det gode.

Ønsket om at “elske sig selv” er vigtigt at en anden grund: Der er en masse selvhad derude, og der er mange mennesker, der plager sig selv med selvbebrejdelser. Jeg kender det kun alt for godt fra mig selv.

Der er ikke helt få mennesker, der behandler sig selv dårligere, end de behandler andre, og tænker dårligere om sig selv end de tænker om sig selv. Hvor kommer alle disse selvbebrejdelser oprindelig fra? Min fornemmelse er at indholdet i dem oprindelig kommer udefra. Det underlige er derfor, at også selvhadet erkender, at der er en anden! Forskellen er at denne negative følelse lader Den Anden (eller snarere det billede, man selv har af Den Anden) overtage styringen på en negativ måde.

Jeg ville derfor tænke på dette at “elske sig selv” som noget andet end kærlighed, nemlig som den etiske fordring at man skal behandle alle mennesker med værdighed, dvs. også sig selv, og at alle mennesker, dvs. inklusive én selv, har værdighed. Netop begrebet om værdighed er et andet begreb, som Brinkmann også kommer omkring i Ståsteder. Og måske kan denne måde at tænke på, nemlig at både man selv og andre skal behandles med værdighed, også hjælpe til med at forhindre at man bliver selvoptaget og glemmer at behandle andre med værdighed. Der er nemlig desværre også ganske meget had, der er rettet udad.