klokkentreommorgenen

Et citat fra Matt Haigs bog “Reasons to Stay Alive”.

Jeg mediterede hver morgen i et par år, og det har jeg tidligere skrevet om her. Da jeg blev kørt ned og brækkede albuen, holdt jeg desværre op af den lidt irrationelle grund, at jeg ikke kunne sidde som jeg gerne ville på grund af smerter i min arm. Siden har jeg prøvet at komme i gang igen, men det er ikke lykkedes.

På det seneste er jeg begyndt at tænke over en anden tilgang til meditation, nemlig stoisk meditation. Jeg har allerede i et stykke tid (faktisk før jeg begyndte at meditere) interesseret mig for stoicismen og skrevet om den her, og siden da har Svend Brinkmanns bog Stå fast! skabt interesse for stoicismen.

Megen meditation, herunder mindfulness, er inspireret af ideer fra buddhismen, og opfatter tanker som noget, man under meditationen skal lade passere igennem sig uden at dvæle ved dem. Stoisk meditation har et andet syn på tankernes rolle i meditation; meditationen går ud på at lave bevidste refleksioner og visualiseringer. Jeg har tidligere, faktisk da jeg blev kørt ned, skrevet om visualiseringer, og specielt den visualisering at tænke på at man skal dø en dag.

Stoisk meditation er det stik modsatte af ørkesløse spekulationer.  Jeg ved intet værre end at vågne klokken 3 om morgenen og spekulere over alskens problemer i mit liv. Det er også sket, at jeg er vågnet på dette tidspunkt og har tænkt på at jeg skal dø en dag. Tankerne kører, og det eneste jeg får ud af det, er at jeg ikke kan falde i søvn igen inden jeg skal op. Men den slags er ikke meditation eller visualisering – tværtimod, det er desperation.

Jeg har ikke kunnet finde mange kilder til stoisk meditation (måske har jeg ikke set godt nok efter), men jeg har da fundet en interessant liste med ti øvelser. Det kan være et sted for mig at starte.

Én af øvelserne kaldes morgenrefleksion og har dette indhold (i min oversættelse):

Vær først taknemmelig over at du faktisk vågnede i dag; der er mange mennesker som ikke vil opleve dette i dag.

Dernæst, planlæg hvordan du vil omfavne dine gode sider og undgå dine skyggesider. Vælg en filosofisk forskrift eller en personlig styrke som du vil dyrke og tænk på hvordan du kan indarbejde den i det, du skal i dag. Undersøg hvordan du vil håndtere eventuelle vanskelige situationer, som du ved kan opstå.

Og endelig, mind dig selv om at det eneste, du kan kontrollere er dine tanker og dine handlinger. Alt andet er uden for din kontrol.

Denne øvelse er typisk for stoicismen og stoisk meditation. Jeg vil bestemt ikke sige noget dårligt om andre former for meditation. Det, der tiltaler mig ved den stoiske meditation, er dens fokus på etik: forbindelsen mellem selvet og hvordan man skal handle i verden over for Den Anden og over for sig selv.