"Lediggangsstenen" rummer et 200 år gammelt digt af den tyske filosof Friederich Schlegel og står opstillet i Fåre i Vestjylland.

“Lediggangsstenen” rummer et 200 år gammelt digt af den tyske filosof Friederich Schlegel og står opstillet i Fåre i Vestjylland.

I dag fik jeg omsider taget mig sammen til at læse Bertrand Russells essay “In Praise of Idleness”, der findes i bogen af samme navn. Det var også i dag, jeg kunne læse at hver femte japaner er i fare for at dø af overarbejde.

Allerede i 1932 talte Russell for at man skulle have en arbejdsdag på 4 timer. Hans argument var, at det faktisk er muligt at opretholde samfundet med en langt mindre arbejdsindsats end nu. Under Første Verdenskrig blev en stor del af arbejdsstyrken i de industrialiserede lande trukket ud af arbejdsmarkedet og sendt i krig – og det var ikke dét, der skabte problemer. Faktisk var levestandarden i de allierede lande fuldt på højde med levestandarden før. Argumentet kan selvfølgelig ikke bruges i vore dages krige, der typisk er totale krige, men det centrale er da heller ikke situationen under en krig, men derimod at det er muligt at reducere arbejdsstyrken og alligevel klare sig. I vore dage kan vi se, hvordan mange servicefunktioner i bl.a. bankverden og offentlig administration bliver overflødiggjort, og vi er også vidne til en stadigt mere omfattende automatisering af produktionen.

Også tankerne om arbejdsetik er interessante – i dag, 84 år efter Russells essay, er det nemlig stadig et ideal at “de, der bør arbejde” først og fremmest bør arbejde.  De, “der bør arbejde”, er ifølge den gængse, uudtalte arbejdsetik ikke dem, der har arvet store formuer eller på anden måde er rige – de har råd til et liv i lediggang. Det er alle de andre, der ikke er rige, der “bør arbejde”. Flosklen om at “det skal kunne betale sig at arbejde”, der reelt dækker over udsagnet “at det skal ikke kunne betale sig ikke at arbejde”, kommer fra samme arbejdsetik. Og det er godt at have travlt – så “laver man da noget” – men ikke godt ikke at have travlt.

Der er mange gode grunde til at lediggang er roden til alt godt. Hvis vi arbejder mindre og i stedet fordeler arbejdet fornuftigt imellem os i samfundet, får vi bedre tid til at skabe en bedre verden. Russell taler ikke for at man så skal bruge sin tid på “frivoliteter”. Tværtimod. Med en kortere arbejdsdag får vi bedre muligheder for at engagere os i politik, til at opnå ny indsigt i os selv og i verden omkring os. Afstanden mellem akademikere og ikke-akademikere kan blive mindsket, hvis man får tid til at opnå indsigt og til at undre sig. Brugt rigtigt og understøttet på den rette måde giver konstruktiv lediggang os nye muligheder for fordybelse og for at blive demokratiske samfundsborgere.