quote-there-is-much-pleasure-to-be-gained-from-useless-knowledge-bertrand-russell-160426

Også i dag går mine tanker til et essay af Bertrand Russell, nemlig “Useless” Knowledge fra 1935, hvor Russell kommenterer det, der allerede for 81 år siden blev kritiseret, nemlig “ubrugelig viden”. I vore dage er det grundforskning af alle slags og små universitetsfag, der af nogle bliver fremhævet som ubrugelig viden.

Nu er jeg selv repræsentant for naturvidenskaberne, og endda en af de naturvidenskaber, der ofte fremhæves som havende stor nytteværdi. Men andre gange får jeg slet skjulte bemærkninger om at teoretisk datalogi (og andre matematiske discipliner) vel egentlig er at regne for unyttig viden.

Men jeg holder af “unyttig viden”. Teoretiske problemer er for mig en kilde til konstruktivt hovedbrud. Når jeg ikke har noget væsentligt andet at tænke over – når jeg sidder i en ventesal, når jeg cykler på arbejde, når jeg laver mad – kan jeg vende tilbage til et af mine igangværende forskningsproblemer og vende det i tankerne. Og når der ikke er egne problemer, kan jeg tage fat i andres problemer. Jeg følger med i grupperne om matematik og datalogi på Stackexchange og svarer jævnligt her.

Også den mere “leksikalske” paratviden – bøger og artikler jeg har læst, film jeg har set osv. – kan være nyttig i al sin tilsyneladende unyttighed, netop fordi den kan være med til at skabe perspektiv. Og nogle gange (mange gange faktisk) ender jeg med at vende tilbage til den leksikalske viden.

Russell skriver i sit essay

A contemplative habit of mind has advantages ranging form the most trivial to the most profound. To begin with minor vexations, such as fleas, missing trains, or cantankerous business associates – Such troubles seem hardly worthy to be met by reflections on the excellence of heroism or the transitoriness of all human ills, and yet the irritation to which they give rise destroys many people’s good temper and enjoyment of life. On such occasions, there is much consolation to be found in out-of-the-way bits of knowledge, which have some real or fancied connection with the trouble of the moment; or even if they have none, they serve to obliterate the present from one’s thoughts.

Sådan har jeg det også.