uf1

I et fagtidsskrift om datalogi vil man måske ikke forvente at finde en artikel om flygtninge i Europa, men i dag har jeg læst et langt indlæg  i Communications of the ACM forfattet af professorer og studerende ved det datalogiske institut på det tekniske universitet i Wien, TU Wien.  De fire dataloger beskriver et initiativ ved TU Wien, som er blevet til ad frivillighedens vej og helt ulønnet.

I Østrig er der ligesom i Danmark en ikke helt lille del af befolkningen med en negativ holdning til flygtninge, og partier på højrefløjen udnytter og er med til at fremme denne negative holdning. Men ligesom i Danmark er der i Østrig også ganske mange borgere, der går ind i frivilligt arbejde for at møde flygtninge og hjælpe dem i mødet med et nyt samfund. Det frivillige initiativ startet af professorer ved det datalogiske institut på TU Wien er et sådant initiativ og er nu blevet et fast kursus ved TU Wien. Underviserne er studerende ved TU Wien.

Forløbet beskrevet i artiklen varer fire uger og er rettet mod unge uledsagede flygtninge mellem 14 og 18 fra bl.a. Syrien, Irak, Somalia og Afghanistan. Forløbet omfatter spilprogrammering, styresystemer, sikkerhed og anvendelse af bestemte applikationer til kontorbrug. Nogle af eleverne har programmeringskundskaber i et vist omfang og er blevet undervist separat i programmering i Java og Python. Videoen ovenfor beskriver dette initiativ, og der er et lille interview med Hannes Werthner og Reinhard Pichler, to af artiklens forfattere.

De fire dataloger bag artiklen er af den holdning, at universiteterne i vore dage bør spille en langt mere aktiv rolle i samfundet og engagere sig i dets problemer, tage stilling og byde på løsninger. Flygtninge skal ikke ses som en belastning, der skal bekæmpes, men som en mulig resurse og som mennesker, der skal behandles ordentligt. Gennem de unge flygtninges møde med universitetet møder de et fag og får en længerevarende kontakt til borgere i det samfund, de er kommet til. Forfatterne skriver

Regarding the refugee crisis we think university computer science departments could take several possible actions to position themselves as supporters of human rights and also influence the opinions of other people regarding this sensitive issue. In our opinion, these actions could include, among others, the organization of specific courses for refugees and research projects dealing with specific problems regarding the refugees. The computer science departments in particular are in a good situation, because learning the basic IT skills and computer knowledge is essential in our society, rich of artifacts and applications. Therefore, several activities that fall under the umbrella of computing for the social good concept could be taken.

Heri er jeg (ikke overraskende) helt enig. Som universitet er vi en del af samfundet. Dette bliver allerede betonet i vore dage, men typisk er det i seneste mange år sket ved at betone at universiteterne skal samarbejde med erhvervslivet. Men samfundet er mere end erhvervslivet, og universiteterne kan bidrage, ikke kun med anvendt forskning (der reelt ofte tangerer produktudvikling), men også gennem undervisningsinitiativer. Herigennem vil vi også kunne skærpe og videreudvikle vores pædagogiske kompetencer. Og menneskerettighederne er i virkeligheden en væsentlig del af fundamentet for den akademiske praksis – etablering viden er en fælles indsats, viden skal principielt kunne deles af alle og skal være tilgængelig for alle uden restriktioner. For mig er koblingen tydelig.

Så lad os tage et tilsvarende initiativ i den danske universitetsverden – ikke i en form, hvor det ene universitet konkurrerer mod det andet eller hvor det ene fagområde konkurrerer mod det andet, men i et samarbejde om særlige undervisningsprogrammer for flygtninge. Skulle nogen være bekymret over at erhvervslivet ikke er i centrum for en sådan aktivitet, vil det måske kunne berolige dem at de flygtninge, som på denne måde bliver undervist, ad denne vej vil kunne få forbedret deres muligheder for at uddanne sig og få arbejde. Nogle flygtninge vil aldrig vende tilbage til det land, de er flygtet fra, og vil gennem mødet med et dansk universitet få bedre muligheder for at kunne komme i gang med et længere uddannelsesforløb og vil samtidig møde flere borgere i Danmark. Andre flygtninge vil vende tilbage til oprindelseslandet og vil på den måde kunne bidrage til en egentlig overførsel af viden.