emmamorano

Emma Morano.

Kun ét eneste menneske, der lever i dag, hvor november 2016 begynder, var også i live ved indgangen til år 1900. Det er Emma Morano fra Italien. Bortset fra hende er hele resten af menneskeheden blevet skiftet ud. I år 2116 vil verden se tilsvarende ud; alle der lever nu, vil være væk, og i de byer, hvor vi færdedes og i nogle af de huse, hvor vi har boet, vil der færdes andre mennesker. Jeg bor selv i et hus, der blev opført i midten af 1800-tallet; alle de mennesker, der boede der dengang, er nu væk.  Huset består.

Jeg har tidligere skrevet om den stoiske øvelse, der består i at visualisere det at man skal dø.

Denne øvelse er værd at udføre med mellemrum. Prøv at forestille dig verden uden dig. Tænk på hvordan livet derefter vil fortsætte. I en tid vil dine nærmeste sørge over tabet, og nogle af dem vil aldrig glemme dig, men de fleste mennesker vil ikke blive berørt. Livet går videre, i hvert fald så længe menneskeheden ikke gør det af med biosfæren gennem en stor miljøkatastrofe (eller en asteroide tager sig af opgaven). En dag vil nogen for sidste gang tænke på dig og udtale dit navn.

Meningen er ikke at man skal føle sig betydningsløs, men tværtimod at man skal tænke over sin egen betydning i verden og over sin egen forgængelighed. Samtidig lærer man at påskønne det liv, man faktisk har og over at man faktisk er her til stede i dag.

En af de store stoiske filosoffer var Marcus Aurelius, der var kejser over Romerriget på et tidspunkt hvor det var på sit højdepunkt. Netop han visualiserede sin egen død som del af sine meditationer. Det ville være godt, hvis de mennesker, der har magt i dag, f.eks. direktører og politikere og religiøse ledere, ville prøve noget tilsvarende.

(Visited 102 times, 1 visits today)