Kategorier
Blog Det er din egen skyld

Menneskeværd eller værdien af et menneske

Tegning: Wulff og Morgenthaler
Tegning: Wulff og Morgenthaler

En ny rapport fra Rockwool-fonden undersøger om voksne ikke-vestlige indvandrere er en udgift. En svensk rapport fra 2015 frem til en ganske anden konklusion. Ikke helt få danske politikere argumenterer for at dansk asylpolitik skal se ud på en bestemt måde ud fra en sådan vurdering af mennesker.

De for tiden så omtalte ressourceforløb har til formål at undersøge om borgere kan få tildelt førtidspension eller kan være på arbejdsmarkedet. Det lyder umiddelbart smukt, at man skal “udvikle et menneskes arbejdsevne”. Men bag de smukke ord ligger også en vurdering af mennesker: Mennesker på arbejdsmarkedet bidrager til arbejdsmarkedet, mens mennesker på pension ses som en belastning. Resultatet bliver nogle gange at ressourceforløbene munder ud i den nu så berygtede sengepraktik.

Det bemærkelsesværdige er, at socialpolitik og flygtningepolitik i vore dage i høj grad er begrundet ud fra en prissætning af det enkelte menneske: Er han/hun en udgift eller en indtægtskilde for samfundet? I den sammenhæng er der blevet gjort mange forsøg på at opstille hvad der skal være objektive kriterier for en sådan værdisætning af et menneske – ligesom der også findes tilsyneladende objektive kriterier for en boligs værdi. Derfor er alle disse prissætninger af mennesker lige så omdiskuterede som ejendomsvurderinger er.

Alle disse øvelser går ud på at få målt et menneskes økonomiske værdi målt i kroner, så man kan sortere menneskene. Det er en øvelse i prissætning, som også finder sted på offentlige arbejdspladser under New Public Management. De seneste ugers fokus på hvordan staten nu taler om low performers viser dette. Det er ikke nok at kunne arbejde, man skal også kunne have en vis økonomisk værdi for at kunne få lov at arbejde.

Konsekvensen af at denne tankegang nu er så udbredt, bliver et ubehageligt menneskesyn: At ethvert menneske må ses som en potentiel belastning af samfundsøkonomien. Du er ikke syg nu, men du kan blive det. Menneskeværd er identificeret med menneskers økonomiske værdi. Dette at sætte pris på mennesker er blevet erstattet af prissætning.