Kategorier
Blog Miljøet

Ud til højre med miljøet?

conservamerica

Jeg er ikke den eneste, som er blevet meget utryg ved Donald Trumps planer om massive besparelser på USAs miljøpolitik og planer om at trække USA ud af Paris-aftalen om begrænsning af den globale opvarmning. Dette vil få uoprettelige konsekvenser for vores klode.

Når man herhjemme ser, hvordan den nuværende danske regering prioriterer miljøpolitikken lavt og ofte ser den som en direkte forhindring for især landbrugets interesser, er det nærliggende at konkludere, at der blandt højreorienterede politikere i det hele taget er enighed om en sådan negativ holdning til miljøpolitik. Sidste år tilsidesatte regeringen som bekendt de sidste fire årtiers vandmiljø-planer ved den såkaldte ’landbrugspakke’. Et parti som Venstre taler stort set ikke om naturen som andet end en resurse, der skal bruges til at skabe vækst, indtil der en dag i en uvis fremtid måske er råd til at beskytte naturen. Man taler om “mest miljø for pengene” – med tryk på det sidste ord.

Men der er faktisk også andre traditioner, der peger i en anden retning. I USA er der en højreorienteret miljøorganisation, ConservAmerica , der udspringer af det republikanske parti. På organisationens forside er der et citat af – Margaret Thatcher. Og i 1972 indgik Konservative et forlig med den socialdemokratiske minister for forureningsbekæmpelse, Jens Kampmann, om Danmarks første miljøbeskyttelseslov.

I en situation, hvor Donald Trump og andre med ham nu har mulighed for at formindske menneskehedens chancer for fortsat overlevelse markant, er der ikke andet for end at appellere til disse andre traditioner hos højreorienterede politikere. Med al den tale, der nu er om at beskytte USA og om at beskytte Danmark, burde det kunne være muligt for dem at konkludere, at de, hvis de vil beskytte landene, er nødt til at beskytte naturgrundlaget og at tænke på det som andet end en kilde til vækst, men som selve grundlaget for vores fortsatte eksistens.