mennesker

En artikel i Information i dag satte tankerne i gang hos mig. Det er en kendsgerning at dødsstraf i USA er forbundet med store udgifter. Men jeg taler imod dødsstraf, ikke fordi den er dyr i drift, men fordi den er en grusom og umenneskelig form for straf. Hvis dødsstraf var økonomisk fordelagtig for myndighederne, ville jeg mene det samme.

Der er en forskel mellem sandheder og kendsgerninger. Sandheder er subjektive – de er de erkendelser, hver af os når frem til ud fra politiske eller etiske eller religiøse overvejelser.  Kendsgerninger er objektive – de er de erkendelser, alle vil kunne nå frem til på samme evidensgrundlag.

I dag kan vi læse om debattører, der vil fjerne stemmeretten for mennesker på overførselsindkomst.  Der er politikere, der taler åbent imod menneskerettighederne, og der er personer som i store danske dagblade får masser af spalteplads til at fremføre holdning om biologisk determinisme, der reelt er racisme. I denne uge har der på CNN i USA været en mystisk diskussion af en højreorienteret politiker, der sår tvivl om hvorvidt jøder er mennesker.

Når det i vore dage er lykkedes at så tvivl om forhold som ingen engang ville betvivle, er det ikke et tegn på at de pågældende  mennesker “har fået ret”. De har nemlig altid været der et sted i udkanten. Det, der sker nu, er mere et tegn på at mange af os nu stadigt oftere bliver fanget på det forkerte ben: Vi er nødt til at forsvare de sandheder, vi længe har taget for givet og derfor ikke har tænkt på, at det er nødvendigt at forsvare over for de konkurrerende sandheder, der siger f.eks. at ikke alle mennesker skal være frie og lige i rettigheder og værdighed.

Og samtidig ser vi at mange argumenterer for de konkurrerende sandheder ved at prøve at fremstille dem som kendsgerninger i stedet for at tale om det menneskesyn, der ligger bag. Det er let at gå i fælden og spilde en masse kræfter på at diskutere om det nu også er korrekt. f.eks. at bestemte folkegrupper virkelig er andre underlegne eller om det nu også er en god idé, at arbejdsløse ikke skal kunne stemme til valg.

Jeg er ikke tilhænger af en form for subjektivisme, men det er blevet stadigt vigtigere at huske at der er en skelnen mellem sandheder og kendsgerning og at være opmærksomme på hvornår der er tale om hvad.