I dag var jeg blevet indbudt til at holde et oplæg om flipped classroom for de, der underviser i almen medicin på medicinstudierne i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Det var en god og udbytterig oplevelse for mig; jeg måtte straks indrømme, at jeg ikke ved ret meget om hvordan man underviser kommende medicinere. Jeg opdagede, at man på medicinstudiet anvender video-optagelser i visse tilfælde, nemlig i form af optagelser af rollespil, der skal bruges til at lære de medicinstuderende at holde en konsultation. Medicinerne var meget interesserede i at finde ud af, hvordan man mon kunne bruge ideer fra flipped classroom i deres undervisningspraksis, og de havde en del gode ideer. En af medicinerne undrede sig over ordet at “flippe”, og jeg måtte her forklare at dette bare er det engelske ord for at “vende på hovedet” – at man bytter om, så det at se en præsentation er hjemmearbejde, mens øvelserne er det, man laver når man er sammen. Der er mao. ikke tale om en særligt hippie-agtig tilgang.

Interessant nok havde jeg tidligere i dag talt med en adjunkt, som jeg har fulgt i adjunktpædagogikum, om hans overvejelser om at bruge cases på den uddannelse inden for produktion, som han underviser ved. Han overvejer også at erstatte forelæsninger med podcasts.

På sådan en dag fornemmer jeg, at der blandt universitetslærere er helt en anden lydhørhed over for flipped classroom og andre alternativer til de traditionelle undervisningsformer, end der var for bare nogle få år siden, og det er jeg glad for at opleve.