Der er nu stort fokus på udtalelser fra Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti, hvori han taler for at man skal kunne skyde på bådflygtninge. Men det er faktisk ikke første gang i år, at man har hørt udtalelser af denne art. Frauke Petry fra Dansk Folkepartis tyske søsterparti Alternative für Deutschland udtalte i januar noget helt tilsvarende.

Og i juli i år erklærede tidligere professor i historie Uffe Østergaard sig enig med Petry i et interview i Politiken, samtidig med at han kom til at lede tankerne hen på USAs kommende præsident:

»En massiv mur, en rigtig høj og ubehagelig en med vagter og lyskastere og pigtråd og det hele. Kombineret med en masse bevæbnede flådefartøjer i Middelhavet«, som han udtrykker det over en kop te i køkkenet.

»Lederen af AdF i Tyskland, Frauke Petry, havde på den måde ret med sin udtalelse om, at grænsevagterne skal kunne skyde. Faste grænser er ikke venlige, de er brutale og til syvende og sidst baseret på magtanvendelse«.

Mest minder disse  udtalelser mig om sprogbrugen på højrefløjen i USA. Her er der selvbestaltede grænsepatruljer med våben, der færdes langs grænsen mod Mexico. I Danmark har der allerede været selvbestaltede forsøg på “grænsekontrol” fra ledende medlemmer af Dansk Folkeparti.

Med disse udtalelser er vi langt længere ude, end vi aner.

Men også jeg kender den politiske debat, som den nu er blevet. Min forudsigelse er derfor, at der nu kun vil ske én ting: Mange politikere og andre meningsdannere vil reagere ved endnu engang at flytte fokus: De vil tale om hvordan det er flygtningenes tilstedeværelse, der bidrager til at forrå samfundet og at det derfor er endnu mere vigtigt end før at bekæmpe flygtninge, så politikere ikke skal føle sig fristet til at ville skyde dem. Ingen vil tale om at det er Dansk Folkeparti og de, der støtter dem, der skaber denne forråelse. Det vil desværre heller ikke undre mig, hvis Venstre og derefter Socialdemokraterne inden så længe fremsætter “moderate” udgaver af Kenneth Kristensen Berths udtalelse.