Den polsk-britiske filosof Zygmunt Bauman er født i 1925. Han undslap først nazismen og siden det kommunistiske diktatur i Polen. I et længere interview til al-Jazeera får han givet nogle interessante betragtninger om verdenssituationen.  De sidste par minutter af interviewet er særligt interessante, for her får vi Baumans betragtninger om hvad lykke er. Det er nogle betragtninger, der er særligt relevante i en tid, hvor det hele kan forekomme uoverskueligt og nogle gange håbløst.

I et interview til webmagasinet 032c siger Bauman det samme, som han siger til al-Jazeera (og herunder er et citat i min oversættelse):

Da Goethe var på min alder, blev han spurgt om han havde haft et lykkeligt liv. Han svarede: “Ja, jeg har haft et meget lykkeligt liv, men jeg kan ikke komme i tanke om én eneste lykkelig uge”. Det er et meget viist svar. Jeg har det på præcis samme måde. I et af sine digte sagde Goethe også, at der ikke er noget mere deprimerende end en lang række solskinsdag. Lykke er ikke alternativet til kamp og besværligheder i livet. Alternativet til det er kedsomhed. Hvis der ikke er nogen problemer at løse, ingen udfordringer at møde som nogle gange overstiger vore evner, da keder vi os. Og kedsomhed er en af de mest udbredte menneskelige lidelser. Lykke – og her er jeg på øjenhøjde med Sigmund Freud – er ikke en tilstand, men et øjeblik, et nu. Vi føler lykke når vi kan komme ud over modgang og ulykke. Vi tager et par sko af, der strammer og klemme vore fødder og føler os lykkelige og lettede. Fortsat lykke er forfærdelig, et mareridt.

Det vigtige er for mig at se erkendelsen af at lykke ikke består i en slags uafbrudt julestemning, men at lykke derimod må være en lige så flygtig følelse som enhver anden følelse.

Vi kan ikke leve uden at opleve lykke, men lykken er ikke en statisk og endegyldig tilstand. Megen religiøs forkyndelse taler om en evig paradistilstand, som sande troende vil opnå en dag, og mange varer (ikke bare produkter, men også ydelser) lover de trofaste forbrugere evig tilfredshed. Men disse løfter er netop illusioner. Et lykkeligt liv er ét, hvor man bliver i stand til at kæmpe mod modgang og til at kunne føle lykke igen og igen. Det betyder ikke, at man skal finde sig i modgang eller uretfærdighed eller at et samfund skal tillade modgang for de mange eller gøre det svært for mennesker at kunne komme til at føle lykke – tværtimod.