Oversigt over genbosættelse af flygtninge i UNHCR-regi i 2014. Kilde: Sandra Elgersma: International Context for Refugee Protection (https://hillnotes.wordpress.com/2016/02/04/international-context-for-refugee-protection/) [noter fra Canadas parlament]

I dag kan jeg læse i Information og på DR Nyheder, at den danske regering vil inddrage opholdstilladelsen for 100 kvoteflygtninge fra Somalia.

Jeg kender ikke de pågældende flygtninges baggrund, men flygtninge under kvotesystemet har typisk befundet sig i lang tid i flygtningelejre, og der er tale om de svageste og mest udsatte flygtninge såsom forældreløse børn og unge eller handicappede. Kvoteflygtningene falder under UNHCRs genbosættelsesprogram, og her er målet at genbosætte flygtningene. Man kan læse mere om UNHCRs genbosættelsesprogram hos UNHCR selv.

UNHCR beskriver programmet således:

Resettlement is the transfer of refugees from an asylum country to another State that has agreed to admit them and ultimately grant them permanent settlement. UNHCR is mandated by its Statute and the UN General Assembly Resolutions to undertake resettlement as one of the three durable solutions. Resettlement is unique in that it is the only durable solution that involves the relocation of refugees from an asylum country to a third country. Of the 14.4 million refugees of concern to UNHCR around the world, less than one per cent is submitted for resettlement.

Genbosættelse er altså ikke en midlertidig foranstaltning.

Nogle af kvoteflygtningene fra Somalia har en ringere beskyttelse end andre ifølge dansk lov. Men jeg bemærker, at  denne sondring er en sondring, som den daværende danske regering selv indførte i 2005 uden om UNHCR.

Det er også interessant at sammenligne med de beskrivelser af situationen i Somalia, som det danske udenrigsministerium har lavet. Herunder er et uddrag af Udenrigsministeriets rejsevejledning. Den blev senest opdateret den 29. november 2016.

Der er stor forskel på sikkerhedssituationen i de forskellige dele af Somalia, men kendetegnende for alle dele er, at situationen kan ændre sig med stor hast.

Der er krigslignende tilstande i og omkring hovedstaden Mogadishu, i visse dele af det sydlige og centrale Somalia samt i visse dele af Puntland. Der er daglige kampe mellem Den Føderale Regerings styrker støttet af AU-styrker (AMISOM) og forskellige oprørsgrupper. Der er stor risiko for morter- og selvmordsangreb, som desværre ofte rammer civile. Der er fortsat risiko for direkte angreb på lufthavnen, hvilket forøger risikoen for at ind- og udrejse umuliggøres.

Hele den igangværende manøvre fra den danske regering er bekymrende, dels fordi den ikke kan undgå at kunne få store menneskelige omkostninger for dem, der skal forlade Danmark trods deres flygtningestatus, dels fordi den er endnu et tegn på at den danske regering ikke længere har nogen skrupler ved at omgå internationale aftaler, den selv tidligere har indgået, eller ved at ignorere FN-systemet.

(Visited 106 times, 1 visits today)