Da jeg var dreng, var fyrværkeri spændende – og jeg syntes også, at det var farligt. Jeg fik lov til at fyre nogle raketter og romerlys af, men altid sammen med en voksen. Det var en fornuftig ordning, kan jeg se i dag.

Senere mistede fyrværkeri langsomt sin fascination for mig. Jeg købte sidste gang en pakke med raketter og romerlys for snart en del år siden; det meste af den fik jeg aldrig brugt og jeg endte med at få den destrueret. Siden da har jeg kun kendt til de sørgelige rester af fyrværkeri, som jeg har måttet fjerne uden for vores hus (og dem ville jeg såmænd gerne have undværet). Amatørfyrværkeriets fascination aftog også voldsomt, da min datter var lille og vågnede nytårsnat, bange og grædende, og senere igen, da jeg så dyrs reaktion nytårsnat.

Denne nytårsaften har der været en stigning i antallet af ulykker forårsaget af fyrværkeri (undtagen i Nordjylland!), og blandt de 25, der fik skader, var der 12 børn. Ti af dem, der fik skader, var tilskuere.

Fyrværkeri kan være smukt, og billedet ovenfor viser hvad professionelle fyrværkere kunne præstere nytårsaften 2016/2017 i Aalborg. Det var en smuk oplevelse. Men i hænderne på amatører er der stor risiko forbundet med det, og især da nytårsaften, hvor mange er berusede. Både en beruset person, der tænder fyrværkeri, og en beruset tilskuer vil da være i ekstra fare.

Jeg er efterhånden overbevist om, at det bedste ville være at ændre lovgivningen, så fyrværkeri ikke skal kunne købes af private og kun må håndteres af professionelle fyrværkere. Det ville øge sikkerheden betragteligt, og resultatet vil være meget smukkere at se på. Desuden vil det mindske den partikelforurening, som man oplever i de pågældende timer. I Italien har man allerede forbudt nytårsfyrværkeri, og begrundelsen er her forureningen.

Det er i sagens natur meget svært at skjule brugen af fyrværkeri, så jeg har en formodning om at det ikke vil være så vanskeligt at få overholdt og håndhævet en sådan lovgivning.