Bunden af tabellen fra 2016.

Verdenserklæringen om menneskerettigheder siger i sin artikel 1 at

Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.

Sidste år lavede Ugebrevet A4 en undersøgelse, hvor 2.020 danskere [jeg formoder at dette blot betyder “borgere i Danmark”] blev bedt om at svare på, hvor meget prestige de forbinder med 99 forskellige jobtyper.  Undersøgelsen følger op på A4s oprindelige undersøgelse fra 2006.

I toppen har vi

  1. Pilot
  2. Hospitalslæge
  3. Praktiserende læge
  4. Advokat
  5. Universitetslektor

Så jeg har ikke grund til at være nervøs – jeg ved i forvejen, at jeg er privilegeret og nok skal klare mig næsten uanset hvor galt det går i samfundet. (Professorer er interessant nok ikke nævnt.)

Allernederst på listen finder vi dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Disse grupper kan vel næppe kan kaldes for “jobtyper”. Der er nu i snart mange år fra politisk hold blevet stadigt flere sanktioner rettet mod disse grupper af borgere – senest i form af den såkaldte dagpengereform og det såkaldte kontanthjælpsloft.

Jeg tør heller ikke tænke på hvilken placering afviste asylansøgere ville få i det nuværende politiske klima. Sidste år udtalte Inger Støjberg, at “tålt ophold skal være så utåleligt som muligt”.

Og i denne uge har Kirsten Thorup og Kristina Stoltz i Politiken en grundig artikel om de vilkår, afviste, ikke kriminelle asylansøgere lever under i Danmark. Det er en meget forstemmende artikel.

Handler vi mod hinanden i en broderskabets ånd i Danmark? Jeg er efterhånden grundigt i tvivl. Min ubehagelige mistanke er at mange politiske partier i dag ikke vil røre ved denne rangordning i anseelse, men tværtimod accepterer den og faktisk også gennem deres politik er med til at forstærke den.