Jeg har i tidens løb skrevet en del indlæg om den ekstremt skæve kønsfordeling i universitetsfaget datalogi. Nogle gange hører jeg denne indvending: Hvorfor er den skæve kønsfordeling overhovedet et problem? Kvinder er tydeligvis ikke så interesserede i den slags, og det vigtigste er trods alt at det er de mennesker, der er rigtig interesserede i datalogi, der beskæftiger sig med dette fagområde. Der er også kommet øget fokus på om etniske og seksuelle minoriteteter er proportionalt repræsenteret i erhverv og på uddannelser. Bekymringer om manglende mangfoldighed på disse områder kan affærdiges på samme måde. Her bemærker jeg så at mange af dem, der ræsonnerer på denne måde, her henviser til at mennesker skulle rumme en slags indbyggede forskelle, som hverken kan eller skal ændres.

Selv er jeg ikke begejstret for holdninger, der forklarer samfundsforhold ud fra menneskers indbyggede og uforanderlige forskelle; der er ganske mange initiativer inden for uddannelse og socialpolitik, der viser hvor langt man faktisk kan nå i retning af at ændre på uligheder. Men der er også noget andet, der er værd at bemærke: Mangfoldighed kan gøre os klogere.

En artikel i Scientific American gør rede for nogle af de undersøgelser, der er lavet for at forstå hvad mangfoldighed betyder i arbejds- og studielivet.

Artiklen henviser specielt til undersøgelser af virksomheder i USA; de tyder på at virksomheder med en mere mangfoldig sammensætning af medarbejderstaben klarer sig bedre økonomisk end virksomheder, der ikke har en så mangfoldig sammensætning.

Hvorfor er det sådan? Meget kort fortalt giver mangfoldigheden alle flere perspektiver på dette at være menneske. Det er bestemt også en udfordring, når mennesker med forskellige baggrunde mødes (nogle gange er det en udfordring, selv om der alene er tale om kønsforskelle), og det kan føre til konflikter. Men mangfoldigheden kan også give os ny indsigt, fordi vi bliver nødt til at forberede os bedre og kommunikere bedre (herunder at være bedre til at lytte!), når vi skal forklare vores argumenter over for andre, og dermed får en bedre indsigt i både andre menneskers bevæggrunde og udgangspunkt og vores egne.