Et fremmøde på nul procent i AAUs bygninger i Rendsburggade.

Det er nu snart en måned siden, jeg igen skulle prøve at være underviser i et kursus for et stort hold, nemlig de studerende på datalogi og software på 4. semester. Jeg bruger flipped classroom-formen med podcasts og øvelser i plenum i tre seminarrum. De studerendes kommentarer til min undervisning har været positive, men jeg er samtidig bekymret. Der er 157 studerende tilmeldt kurset, men der deltager kun mellem 80 og 90 til øvelserne. Det er en fremmødeprocent på mellem 50 og 56. Hvor ved jeg dét fra?

Jeg kopierer opgaveark til de studerende, og for at vide hvor mange ark,  jeg skal kopiere, er jeg nødt til at vide hvor mange, der deltager og har derfor indført at de studerende skal tilmelde sig via kursets hjemmeside.

Nogle studerende, jeg har talt med (og det er nogle af dem, der deltager trofast), forklarer derfor det lave fremmøde med at det er for krævende at skulle melde sig til øvelserne. Hertil kan jeg kun bemærke, at man simpelthen bare skal klikke på et link, som man får i en mailbesked, og derfra klikke på en knap – så er man meldt til.  Det er der så åbenbart mange studerende, der ikke kan overskue. Nogle af dem dukker alligevel op til øvelserne uden at være tilmeldt og tager de opgaveark, som jeg har lavet til dem, der faktisk har tilmeldt sig. Nogle af de tilmeldte studerende, der så ikke får et opgaveark, går tilsyneladende deres vej igen. Men sådanne dårlige erfaringer kan næppe være forklaringen på det lave fremmøde. For fremmødet har været på lige knap 90 studerende allerede fra allerførste kursusgang.

En anden mulighed – som jeg har fået bekræftet er tilfældet – er at nogle studerende ikke vil deltage i øvelserne i seminarrummene, men vil sidde for sig selv et andet sted, f.eks. i et grupperum. En konsekvens er så at de pågældende studerende aldrig kommer til at møde deres underviser; jeg kan ikke bruge en masse tid på at gå rundt og lede efter de studerende, der gemmer sig. Det er ærgerligt at opleve at nogle studerende oplever det som vigtigere at sidde i et grupperum end at have mulighed for at møde og tale med deres underviser.

Samtidig har jeg, gennem at tale med mine kolleger, kunnet konstatere at det ikke specielt er mit kursus, der er udsat for lavt fremmøde. Situationen ser ud til at være generel: Der er nu stadigt flere studerende, der ikke deltager i kursusundervisningen.

Et afledt problem er at vi har problemer med lokalereservationerne. Fordi vi har hold med 157 studerende, er vi nødt til at finde undervisningslokaler der er store nok – og sådanne store lokaler findes ikke i vores bygning. Så de studerende skal sendes ud af huset, og vores studiesekretærer skal aftale fjernlån af lokaler. Men vi har faktisk i vores bygning et lokale, der er stort nok til omkring 90 studerende. Hvis vi vidste, at der reelt kun dukker under 90 studerende op til undervisningen, kunne vi undgå at skulle lave fjernlån af lokaler.

Jeg aner ikke, hvad der er at gøre ved det lave fremmøde. En mulighed er at mange studerende oplever resursesituationen og det generelle pres på dem som så voldsomt, at de simpelthen “stemmer med fødderne”. Men det er svært at finde ud af hvorfor studerende bliver væk; man kan jo ikke tale med studerende, der ikke er der.  Og det lave fremmøde er et problem ud over det rent logistiske og ud over undervisernes lidt irrationelle følelse af at blive valgt fra.

Tidligere år har jeg nemlig kunnet observere, at fremmødeprocenten omtrent svarer til beståelsesprocenten ved eksamen – en observation, jeg gør de studerende opmærksom på. Og med en fremmødeprocent på 56 tegner det jo ikke godt.