De danske universiteter uddanner ganske mange kandidater, der får job i private virksomheder som software-udviklere. Ikke helt få kandidater i datalogi og software fra AAU får job hos virksomheder som bl.a. BAE Systems, der arbejder med overvågningssoftware efterspurgt af udemokratiske regimer. Det har jeg tidligere skrevet om.

Universiteterne uddanner også mange kandidater i kommunikation og medier. Her er en af skyggesiderne, at deres færdigheder kan blive brugt som led i strategier, der skal dække over et fravær af demokrati.

Ude i verden er der ifølge en rapport fra den kritiske NGO Corporate Europe Observatory en lang række regimer, som får aktiv hjælp af europæiske kommunikationsbureauer.  Der er kommunikationsmedarbejdere, der hjælper regimerne i Kina, Bahrain, Syrien, Israel, Usbekistan, Ækvatorialguinea, Saudiarabien og mange andre lande med at give et noget mere positivt billede af situationen i de pågældende lande end mange andre medier gør. I nogle tilfælde, i lande hvor der trods alt er valg, er det kommunikationsfirmaer, som ender med at styre valgkampagnerne.

I en anden og på sin vis selvfølgelig mindre voldsom sammenhæng ser vi også en vækst i brugen af kommunikationsafdelinger, nemlig som del af New Public Management. PR-afdelingerne er blevet en stadigt synligere del af offentlig virksomhed, og i den danske universitetsverden er kommunikationsafdelingernes aktivitet vokset voldsomt siden universitetsloven af 2003 afskaffede universitetsdemokratiet.

Retfærdigvis skal det siges, at der bestemt også er akademikere, der er kritiske over for disse tendenser.  Men for mig at se er det bekymrende, at mange universitetsuddannede uden videre accepterer at arbejde med at skabe dårligere vilkår for demokratiet.

Hvad er det for en dannelse, vi vil give akademikere som ballast ud over de rent faglige kompetencer/færdigheder/viden? Skal vi uddanne dem til at forsvare en demokratisk tradition eller til at være loyale? Folkeskoleloven nævner som at målsætning at eleverne skal lære “…deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.” Men i strategierne for de danske universiteter er det faktisk kun Roskilde Universitet, der nævner ordet demokrati!

(Visited 213 times, 1 visits today)