I dag fejrer Inger Støjberg stramning nummer 50 over for flygtninge og asylansøgere med en kage. Nogle af de beslutninger, hun fejrer, er

27)   Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelse
28)   Gebyrbetaling på familiesammenføringsområdet
29)   Afskaffelse af statens betaling for transport til familiesammenførte til herboende flygtninge
30)   Ophævelse af 2-årsfristen i sager om familiesammenføring med børn

Måske vil de børn, der nu er uledsagede flygtninge, rose Inger Støjberg for hendes handlekraft og måske endda få en lille del af kagen. Men jeg må indrømme, at jeg tvivler. Det er billeder som dette og beslutninger som disse, der viser at beslutningstagerne nu ikke engang bruger de forskønnende omskrivninger om at “hjælpe i nærområderne”. Det er ikke engang tunge, men nødvendige beslutninger, beslutningstagerne taler om – det er beslutninger, de åbenlyst glæder sig så meget over at tage, at det skal fejres og udstilles. Mennesker skal holdes væk fra Danmark, familier skal holdes adskilt, børn skal betale for at blive genforenet med forældre og søskende og livet skal gøres utåleligt for nogle.

Hvordan vil de voksne mennesker, der i dag er flygtningebørn, tænke tilbage på dette billede?

Vi er langt længere ude, end vi aner.