Læringspyramiden er – forkert. Der er intet evidensgrundlag for den.

Først i denne uge blev jeg opmærksom på eksistensen af bogen Urban Myths about Learning & Education af de tre uddannelsesforskere Pedro De Bruyckere, Paul Kirschner og Casper Hulshof fra Nederlandene. Bogen tager fat på 35 opfattelser om undervisning og læring, der alle er udbredte, populære, nemme at forstå – og uunderbyggede. Forlaget har et ultrakort sammendrag på 1 side, og det er værd at læse.

Mange har f.eks. set “læringspyramiden” ovenfor. Hvor kommer den fra? Forfatterne kan røbe, at den skyldes den amerikanske forretningsmand Edgar Dale, der opfandt “pyramiden” i 1946. Senere tog det indflydelsesrige National Training Laboratories (NTL) i USA den til sig og gennem NTL blev mange introduceret til pyramiden. Men den bygger ikke på forskningsresultater overhovedet.

De sidste myter i bogen er dem, der handler om uddannelsespolitik, og her er nogle af dem:

Myths in Educational Policy

28: Comparing countries
29: Class size doesn’t matter
30: Larger schools are better
31: Single sex is better
32: Male teachers better for boys
33: Holding back a year is good
34: More money is better
35: Education never changes.

Ganske mange af de 35 myter, måske dem alle, dukker op i kurser (som ikke afholdes af uddannelsesforskerere), hos politikere og i folkemunde.