Ikke helt få har delt et interview med Bjarne Stroustrup fra dagens udgave af dagbladet Information. I interviewet siger Stroustrup om brug af en computer i undervisning:

»Man skal kun bruge den, når der er bevis for, at man får bedre resultater end ved at tale sammen eller bruge pen og papir,« siger han.

»Hver time, der er brugt på at lære et barn Word eller Google, kunne være brugt på noget andet: historie, litteratur, matematik, biologi, fransk, gymnastik eller en tur i skoven. Kun hvis den tid, der bruges på it, hjælper med den bredere uddannelse, er den godt brugt. It er et værktøj, ikke et mål i sig selv.«

Jeg er enig i hans betragtninger. Det, der gør computeren til et væsentligt redskab, er at den er en programmerbar maskine. Hvis man ikke vil fremhæve dette i undervisningen, bør man lade være at bruge computere. Det er lige så lidt et mål at man skal bruge en computer i sig selv som at man skal lære at bruge bøger i sig selv.

Inden for datalogiens fagdidaktik og inden for uddannelsesforskning har man i en del år talt om computational thinking, og det er noget ganske andet end at være bruger af en computer. I computational thinking er fokus, at der er en bestemt algoritmisk måde at tænke på, som dukker op i mange fagområder – måske endda alle. Algoritmer giver os en systematisk metodologi, og fordi algoritmer er generelle, gør de det muligt for os at tænke i termer af abstraktion. Og fordi algoritmer kan afvikles af en computer, gør algoritmer det muligt at automatisere arbejdsopgaver (herunder bestemte tanke-opgaver). Vi har at gøre med nogle grundfaglige begreber, ikke med simple anvendelser af elektroniske kasser.

Netop disse begreber – algoritmer, abstraktion og automatisering – dukker op i en ny artikel fra Communications of the ACM, i hvilken Aman Yadav, Chris Stephenson og Hai Hong (forskere fra henholdsvis Michigan State University og Google) belyser hvilke krav dette stiller til opkvalificering af lærere.  I Danmark er det desværre begrænset, hvilke initiativer, der findes på området. Ligesom man ikke skaber bevidste brugere af tale- og skriftsproget ved blot at indkøbe bøger til skolen, kommer man aldrig ud over den primitive “Word og Google”-(mis)forståelse ved blot at købe computere og andet grej ind til skolerne. Der er nødt til at være et systematisk samarbejde mellem datalogimiljøer på universiteterne og læreruddannelserne. Og her så jeg gerne, at vi startede med at sende begrebet “informationsteknologi” i skammekrogen med alle de uheldige konnotationer, dette begreb har.