Lavt fremmøde i AAUs bygninger i Rendsburggade.

I dag begyndte jeg at undervise igen, nu hvor min stemme er tilbage og influenzaen kun er et ærgerligt minde. Det var godt at komme i gang igen, men ikke alt var godt. Jeg har tidligere skrevet om lavt fremmøde. Nogle har herefter påpeget, at antallet af faktiske deltagere burde være sat lavere end Moodle gør og at fremmødet derfor var bedre end jeg troede. I dag kunne jeg se, at fremmødet er blevet tydeligt lavere her midt i semesteret og ikke alene kan tilskrives varierende opfattelser af antallet af registrerede deltagere.

Jeg laver et antal opgavesæt svarende til hvor mange, der havde meldt sig til denne kursusgang. Men i dag lå der alligevel 15 opgavesæt tilbage. Og jeg så også, at nogle studerende dukkede kortvarigt op, hentede et opgavesæt og derefter skyndte sig at forlade lokalet igen. De var ikke engang interesseret i at følge min korte introduktion i plenum til opgaverne. Det var også i dag, jeg havde den nye lærebog med, som skal bruges i anden halvdel af kurset, og som de studerende har kunnet bestille og i dag kunne hente. Men på grund af det lave fremmøde er halvdelen af disse bøger ikke blevet hentet af studerende.

Jeg har ikke tidligere år oplevet, at mit kursus på denne måde er ved at kæntre, fordi en stor en del af de studerende “stemmer med fødderne” og bliver væk fra undervisningen. Rygtet vil vide, at mange studerende nu sidder i grupperummene i undervisningstiden i stedet for at dukke op til øvelserne i seminarrummene. Det er jeg rigtig ked af.

Det er trist at opdage, at så mange studerende er af den holdning, at de med fordel kan undlade at have kontakt til underviserne. Og det er ærgerligt for mig som underviser at bruge tid på at planlægge et undervisningsforløb, som mange vælger ikke at ville deltage i.  Jeg vil rigtig gerne have, at de studerende lærer det fag, jeg underviser i, for det er et fag, som jeg holder af og som er vigtigt, men det er svært at trænge igennem, når mange studerende ikke vil deltage. Måske er der tale om en tavs protest mod et kursusforløb, som de studerende finder utilfredsstillende, men jeg ved det ikke. Det er svært at finde ud af, hvad problemet skyldes, for jeg kan ikke spørge de mange studerende, der vælger at blive væk.

Der er en yderligere konsekvens, som de tavse, fraværende studerende formodentlig ikke er opmærksomme på: Når et stort antal studerende konsekvent ikke deltager i undervisningsaktiviteter, kommer det meget let med til at bane vejen for nedskæringer i de kommende år. Vi er i forvejen presset på resurser, og det bliver svært for mig at argumentere for at få to hjælpelærere til næste års kursus, ja måske endda at få hjælpelærere overhovedet, når et stort antal studerende ikke gør brug af hjælpelærerne.

(Visited 423 times, 1 visits today)