Billede: Foreningen PTSD i Danmark

Siden 2014, hvor Folketinget vedtog en særlov, er der blevet udbetalt 1,2 milliarder kroner til danske soldater med posttraumatisk stresssyndrom (PTSD).

Soldater med PTSD kan have nedsat arbejdsevne. Selvmord og mord på nære familiemedlemmer er ekstreme konsekvenser. De allerfleste går det selvfølgelig ikke sådan, men den sjælelige forandring kan ofte være uoprettelig. Man bliver aldrig igen det menneske, man var før.

Det er vigtigt at bemærke at mange flygtninge i Danmark også har PTSD. Alene blandt de flygtninge fra Syrien, der kom til Danmark i 2014, har omkring 70 procent PTSD. 

Der er ingen simpel konklusion på disse fakta. Særloven om erstatning er en politisk beslutning. Men det er beslutningerne om dansk deltagelse i krige og om hvordan flygtninge i Danmark skal behandles, jo også. Måske kan fortællingerne om danske soldaters liv med PTSD hjælpe den danske befolkning til bedre at forstå de voldsomme psykiske belastninger, mange flygtninge i Danmark lever med, og til at forstå at PTSD ikke er “gratis”.