Jeg læser i dag om Uffe Hellsten, der er bioinformatiker. Efter mange år i USA er han flyttet til Vodskov sammen med sin hustru Quynh Doan og deres to børn. Quynh Doan er imidlertid ikke dansk, men amerikansk statsborger, og nu skal hun forlade Danmark senest den 10. juni.

Regeringen udtalte i sidste måned, at de vil fremsætte et lovforslag, der skal gøre familiesammenføring lettere for mennesker der befinder sig på en såkaldt positivliste eller falder under det, der hedder beløbsordningen, dvs. mennesker med høj løn eller bestemte uddannelser.

Verdenserklæringen om menneskerettigheder siger i artikel 16, stk. 3 at familien er ukrænkelig:

Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens beskyttelse.

Men det er det modsatte, vi ser i disse år. Det er interessant (men på en trist måde) at opdage, at menneskerettighederne nu tilsyneladende kun for skal gælde for mennesker med høj løn. Hvordan ville reaktionen hos regeringen have været, hvis Uffe Hellsten og Quynh Doan havde været ufaglærte lagerarbejdere? Konsekvenserne for ægteparret og deres børn ville være præcis de samme.

Regeringens argument er standardargumentet om at “begrænse tilstrømning” – men hvilken “tilstrømning” er det helt konkret, der er tale om? Der er 200.000 danskere bosat i udlandet lige nu, og 10.000 af dem vil risikere at komme i klemme ifølge Anne Marie Dalgaard fra Danes Worldwide. Det er næppe tilfældet, at de alle flytter til Danmark samtidig.